(On)gelijke kansen voor kwetsbare meisjes - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

(On)gelijke kansen voor kwetsbare meisjes

Uitdagingen

Meisjes die in extreme armoede opgroeien, hebben vaak te maken met allerlei belemmeringen die hun ontwikkeling in de weg staan. Wereldwijd krijgen meisjes nog altijd minder kansen om naar school te gaan en een opleiding te volgen. Dit heeft grote gevolgen voor hun fysieke en mentale welzijn, voor hun toekomst, maar ook voor toekomstige generaties. Zonder een plek op school krijgen ze niet de bescherming die nodig is voor een leven zonder geweld en wordt hen de weg naar een beter, productiever leven ontzegd.

De coronapandemie heeft deze situatie nog verergerd en de ongelijkheid waar meisjes mee te maken hebben, vergroot. Wereldwijd volgt ruim een op de vier meisjes in de middelbare schoolleeftijd geen onderwijs meer. Vooral de armste en kwetsbaarste meisjes zijn tijdens de pandemie gestopt met school. Ze worden vaak gedwongen om thuis te blijven en voor het huishouden te zorgen.

In de Werelddorpen richten wij ons juist op deze groep kinderen. Meisjes uit straatarme families, die zijn opgegroeid in afgelegen en achtergestelde gebieden, krijgen de kans om goed onderwijs te volgen. Ze kunnen zich helemaal concentreren op hun studie, voltijds lessen volgen en vaardigheden leren waarmee ze later een goede baan kunnen vinden en een volwaardig leven leiden.

Goed onderwijs en nieuwe ambities

Jaarlijks verblijven bijna 11.000 meisjes in onze Werelddorpen. Ze krijgen goed onderwijs, kunnen hun middelbare schooldiploma halen en een beroepsopleiding volgen. Met een vakdiploma op zak vinden ze gemakkelijker een baan bij een van de lokale bedrijven.

Het onderwijsprogramma in de Werelddorpen voldoet volledig aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs in ieder land. De beroepsopleidingen worden opgezet in samenwerking met lokale bedrijven en sluiten aan bij de behoeften van ondernemers. Dit verzekert de afgestudeerden van voldoende werkgelegenheid.

Kinderen die als kwetsbare en onzekere meisjes naar het Werelddorp kwamen groeien uit tot ambitieuze, jonge vrouwen die vertrouwen hebben in hun kunnen en bereid zijn keuzes te maken. Bevrijd van de zorgen en pijn die armoede met zich meebrengt, durven ze weer te dromen en te hopen op een betere toekomst. Zelfverzekerd richten zij hun blik op wat de toekomst hen te bieden heeft. Ze gaan verder studeren of werken, zijn succesvol en benutten al hun capaciteiten. Ze bouwen aan betere toekomst voor zichzelf, hun families, hun gemeenschap en voor volgende generaties!

Tweede kans

Meiden en jonge vrouwen in Tanzania die vroegtijdig school hebben moeten verlaten vanwege armoede, zwangerschap of huwelijk krijgen nu een tweede kans. In het Trainingscentrum in Kilvyua kunnen zij een beroepsopleiding volgen. Na zes maanden intensieve lessen zijn ze klaar om te gaan werken of een eigen bedrijf op te zetten. 

Shamina is een van deze vrouwen. Ze is afkomstig uit een straatarm gezin en kon niet naar school. Ze moest thuis blijven om voor haar vader te zorgen en het huishouden te doen. Ze was somber, de toekomst had haar niets te bieden. Tot ze in januari 2022 aan haar opleiding begon.

Shamina heeft hard gewerkt, goed haar lessen gevolgd en haar opleiding met succes afgerond. Inmiddels heeft ze ook al een baan gevonden. Shamina is dolblij en kijkt vol verwachting uit naar wat de toekomst haar zal brengen. Ze verdient nu een goed salaris en kan haar kennis delen met anderen. Ze helpt haar moeder om het noodlijdende familiebedrijfje weer nieuw leven in te blazen. Zo heeft ook haar gemeenschap baat bij de opleiding die Shamina volgde in het trainingscentrum. Shamina heeft een mooie toekomst voor zich. In de video vertelt ze zelf haar verhaal.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.