Dankwoord van zuster Maria Cho - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Beste donateurs, geliefde vrienden

 

Langs deze weg bedankt zuster Maria Cho alle donateurs en iedereen die Wereld Dorpen voor Kinderen een warm hart toedraagt, voor de steun in het afgelopen jaar.

 

Zo tegen het eind van het jaar kijken we terug naar alles dat er is gebeurd. Iedereen is door de corona-pandemie voor veel uitdagingen gesteld. Wij geloven echter dat er altijd iets goed kan komen uit iedere tegenslag.

In deze moeilijke tijden hebben ook wij, de zusters en de kinderen, ons deel van de problemen gekregen. De dagelijkse routine moest doorgaan zonder de hulp van onze leraren en andere medewerkers. Daarom is het een troost dat wij toegewijde en genereuze vrienden zoals u hebben. U bent ons blijven steunen voor het welzijn van alle kinderen die wij onder onze hoede hebben.

De leerlingen hebben zich zeer behulpzaam getoond en waarderen de kansen die zij krijgen door hun verblijf in onze meisjes- en Jongensdorpen. Het onderwijs, de lessen en zelfs de selectie van nieuwe kinderen zijn tijdens de pandemie gewoon doorgegaan.

De meisjes in Tanzania doen heel erg hun best en maken goede vorderingen. De zusters hebben ook nieuwe leerlingen kunnen selecteren uit verschillende regio’s. De bouw van het vijf verdiepingen tellende gebouw met klaslokalen en slaapzalen is voltooid. En er is een grote sportzaal gekomen.

We zijn u oprecht dankbaar voor al uw steun en hulp aan het vervullen van onze missie om het leven van de armen te verheffen en hen voor te bereiden op een betere toekomst. Uw vrijgevigheid straalt hoop uit naar de armen en naar hen die lijden.

We bereiden ons nu voor op het vieren van Kerstmis. Moge onze Heer Jezus u een overvloed aan vrede, vreugde en liefde schenken. Met uw grootmoedigheid hebt u minderbedeelden een kans gegeven hetzelfde te ervaren.

Moge God u rijkelijk belonen. Wij gedenken u in onze gebeden.

Zuster Maria Cho

Meer horen over onze impact en lopende acties?