Een kind heeft recht op onderwijs - Wereld Dorpen voor Kinderen

Internationale dag van de Rechten van het Kind

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Sindsdien wordt ieder jaar op deze dag voor het welzijn van kinderen wereldwijd. Bijna alle landen ter wereld hebben dit verdrag ondertekend.

In het verdrag is vastgelegd welke rechten kinderen hebben en wat de landen moeten doen om deze rechten van kinderen te beschermen. De rechten gaan over alles waar kinderen mee te maken krijgen zoals onderwijs, gezondheid, en de rol van familie en ouders. Ze gaan ook over de bescherming van kinderen tegen oorlogsgeweld en bescherming tegen  mishandeling, misbruik en uitbuiting.  Ze gaan over het recht om kind te kunnen zijn en te spelen, over een dak boven je hoofd. Maar ook over de vrijheid van geloof en meningsuiting.

Ieder kind heeft bovenal recht op onderwijs. Onderwijs is meer dan een stap op weg naar een betere toekomst . Het geeft kinderen bescherming tegen uitwassen zoals kinderarbeid, kindhuwelijken en honger. Daarom krijgen de kinderen in onze Werelddorpen goed onderwijs, kunen ze een middelbare schooldiploma halen en een beroepsopleiding volgen.

De cirkel van armoede doorbreken

Armoede wordt vaak in stand gehouden binnen families of gemeenschappen, overgedragen van generatie op generatie. Zonder enige vorm van onderwijs of opleiding zijn de ouders veroordeeld tot onzeker en laagbetaald werk. Ze verdienen onvoldoende om hun gezin te onderhouden. De beschikbaarheid van werk of een baan wordt bepaald door factoren waar ze zelf geen invloed of controle over hebben.

De kinderen uit deze gezinnen hebben een slechte start in het leven. Vaak moeten ze van jongs af aan werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. En als gevolg daarvan kunnen ze niet naar school en zijn ook volgende generaties weer veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan vol werkeloosheid en armoede.

Opgroeien in armoede betekent leven onder erbarmelijke omstandigheden. Honger en ondervoeding belemmeren het leervermogen van kinderen. Zeker als ze zich er steeds weer van bewust zijn dat terwijl zij naar school gaan, ze geen geld kunnen verdienen voor eten voor het gezin. Zonder geld heeft het gezin geen toegang tot gezondheidszorg, ze kunnen geen beroep doen op hulp als ze ziek zijn of werkeloos.

Het resultaat is dat deze extreme armoede zich verspreid binnen een gemeenschap en steeds weer wordt overgedragen van generatie op generatie.

De wereldwijde programma’s van Wereld Dorpen voor Kinderen dragen op een wezenlijke manier bij aan het verbeteren van de omstandigheden van door armoede getroffen gezinnen en gemeenschappen. Ieder kind dat we helpen, krijgt de middelen en mogelijkheden en leert de vaardigheden waardoor het in staat is om een zelfstandig en beter leven te leiden. Onze programma’s maken echt het verschil!

Gevolgen van de corona-pandemie

Tijdens deze corona-pandemie is onderwijs, meer dan ooit, van vitaal belang voor kinderen over de hele wereld terwijl. Iedereen worstelt met de verstrekkende en verwoestende gevolgen van de corona-pandemie. Maar juist kinderen die opgroeien in armoede worden extra hard getroffen. Volgens een nieuw rapport van Unicef hebben maar liefst 150 miljoen kinderen sinds het begin van de crisis geen onderwijs meer en niet de juiste gezondheidszorg. Er dreigt een hele generatie kinderen verloren te gaan. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ieder kind heeft recht op onderwijs en verdient een betere toekomst.

Blijf op de hoogte!

Elke maand inspirerende verhalen en het laatste nieuws over Wereld Dorpen voor Kinderen in jouw mailbox.

  • Afmelden is mogelijk in iedere email. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.