Jaarverslag 2022 - In vogelvlucht - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Jaarverslag 2022 - In vogelvlucht

Voorwoord

Heel hartelijk dank!

Terugkijkend op het afgelopen jaar zie ik weer hoeveel vreugde en hoop de steun van onze donateurs, uw steun, de kinderen in onze Werelddorpen heeft gebracht. Uw steun maakt het mogelijk om jaarlijks bijna 20.000 kinderen onder onze hoede te nemen. Voor de kinderen betekent dit een kans op een betere toekomst. Voor hun ouders en familie betekent het vaak een zorg minder. Ik kan u niet genoeg bedanken voor uw voortdurende steun.

Ik weet dat ook uw situatie niet altijd gemakkelijk is. Maar ondanks deze wereldwijde crisis bent u onze programma’s blijven steunen.

Ieder jaar kunnen we weer nieuwe kinderen opnemen in onze Werelddorpen. Anderen hebben hun opleiding afgerond dankzij de liefdevolle zorg van de Zusters van Maria en de lessen door onze toegewijde leraren. Met een diploma op zak vinden steeds meer kinderen een goede baan.

Vooral de meisjes in het Meisjesdorp en de jonge vrouwen in het Trainingscentrum in Tanzania zijn opgetogen over het onderwijs dat ze krijgen en de kans op een betere toekomst. Daarom zijn we ook vastbesloten om nog dit jaar het Jongensdorp bij Dodoma te openen. In december 2022 is de eerste spade de grond in gegaan en hopelijk kunnen dit najaar de eerste groep jongens verwelkomen.

We kijken hoopvol naar de toekomst: er ligt veel moois in het verschiet. De Zusters van Maria en de kinderen in de Werelddorpen bidden voor u en uw families.

God zegene u, Zuster Maria Cho

Eind maart 2023 is zuster Maria Cho teruggetreden als moeder-overste van de Zusters van Maria en voorzitter van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.. Zuster Maria Cho heeft 12 jaar lang onvermoeibaar leiding gegeven aan de congregatie, de stichting en de onderwijsprogramma’s.

Na 12 jaar is er nu een einde gekomen aan haar leiderschap. Haar toewijding aan de missie om wereldwijd kinderen te helpen ontsnappen uit een leven van armoede, is ongekend. Onder haar inspirerende leiding hebben de onderwijsprogramma’s grote ontwikkelingen doorgemaakt. Met moed en doorzettingsvermogen heeft zuster Maria Cho de kinderen en zusters in de werelddorpen veilig door de coronacrisis geloodst.

Vanaf deze plek willen wij zuster Maria Cho bedanken voor haar leiderschap.

Bestuur en medewerkers

Dit willen we oplossen

Opgroeien in extreme armoede laat diepe sporen na bij kinderen. Het is schadelijk voor de gezondheid van kinderen en voor hun ontwikkeling. Ondervoeding leidt tot groei- en ontwikkelingsstoornissen die het leervermogen. Vaak moeten kinderen al op jonge leeftijd stoppen met school en gaan werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Zo wordt leven in armoede overgedragen van generatie op generatie en ontstaat een vicieuze cirkel. Met goed onderwijs en een vakopleiding willen wij deze cirkel van armoede doorbreken.

 

 

 

 

Al zo’n 160.000 kinderen hebben we geholpen om te ontsnappen uit een leven van armoede.

Dit willen we bereiken

Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen die zijn opgegroeid in extreme armoede, met goed onderwijs en een vakopleiding. na het behalen van hun diploma gaan ze aan de slag bij lokale bedrijven. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien, hun familie en gemeenschap helpen en ontsnappen uit een leven van armoede.

Zo bereiken we ons doel

Wereld Dorpen voor Kinderen geeft kinderen

  • een veilig onderdak;
  • gezond en voedzaam eten;
  • kleding en medische zorg;

en misschien wel het allerbelangrijkste

  • goed onderwijs en een kans op een betere toekomst.

Zo komen wij aan ons geld

Wereld dorpen voor Kinderen is volledig afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en andere organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen). Wereld Dorpen voor Kinderen krijgt geen steun of subsidies van de overheid of loterijen.

 

Wil je ons volledige jaarverslag lezen? Klik dan hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.