Kapel voor Vader Al - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Zusters van Maria zitten op een rij en lachen naar camera

Kapel voor Vader Al

In mei is in het Belgische bedevaartsoord Banneux een beeld ter nagedachtenis aan Aloysius Schwartz, de oprichter van de Werelddorpen, onthuld. Dit beeld staat in een kleine kapel die Jang Don Bosco, een oud-leerling van ons Werelddorp in Zuid-Korea, heeft laten bouwen.

Vader Aloysius Schwartz werd geboren in Washington, USA. In 1944 ging hij naar het seminarie en vervolgens studeerde hij theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Na een bezoek aan Banneux, waar in 1933 de Maagd der Armen is verschenen, kreeg hij de ingeving om zijn leven te wijden aan de armen. Op die manier wilde Vader Al de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in de praktijk brengen.

Jang Don Bosco werd geboren in 1964, 11 jaar na het einde van de Koreaanse oorlog. Op 7-jarige leeftijd werd hij verstoten door zijn vader en stiefmoeder en kwam als wees op straat terecht. Een leven als in de hel. Toen Vader Al een Jongensdorp had geopend was Jang Don Bosco een van de kinderen die daar een plaatsje kregen. “Het was onwerkelijk om na een leven in de hel, in deze hemelse omgeving te zijn.

Beeld Vader Al in Banneux

Jang Don Bosco bleef zes jaar in het Jongensdorp. Hij vond een baan en genoot ervan om voor zichzelf te kunnen zorgen. In Rome studeerde hij kunstgeschiedenis, Romeinse en religieuze geschiedenis. Hij heeft een bedrijf opgericht dat toeristische reizen naar Europa voor Koreanen organiseert. Hij kan zelfs de Werelddorpen waar hij zelf een kans op een beter leven kreeg. Hij doet dit dan ook met veel overgave uit dankbaarheid voor wat hij van vader Al heeft gekregen. Dit toont aan dat met een programma zoals de Wereld Dorpen voor Kinderen, de armoedecyclus op een duurzame manier kan worden doorbroken.

De onthulling van het beeld van Vader Al vond plaats in het bijzijn van enkele Zusters van Maria, Jang Don Bosco zelf, een aantal oud-leerlingen, een groep Koreaanse bedevaartgangers en medewerkers van de Europese kantoren van Wereld Dorpen voor Kinderen. Namens het kantoor in Nederland waren bestuursleden Zuster Elena en Tim Schwartz en directeur Toos van Oers aanwezig.

Meer horen over onze impact en lopende acties?