Belastingvrij schenken - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Kinderen steken handen op in klaslokaal

Belastingvrij schenken

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat jouw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt daar wel voorwaarden aan, maar je hoeft geen notariële akte meer af te sluiten.

Belastingvrij schenken kan je eenvoudig regelen via een Overeenkomst Periodieke gift in geld. In deze overeenkomst die je afsluit met Wereld Dorpen voor Kinderen, leg je vast welk bedrag je voor minimaal vijf jaar aan ons wilt schenken.

Een Overeenkomst Periodieke gift in geld sluit je niet alleen voor het belastingvoordeel af. Je gaat Wereld Dorpen voor Kinderen voor langere tijd steunen: dit zorgt voor een stabielere inkomstenstroom. Je geeft meer kinderen een kans op een betere toekomst!

De formulieren voor een Overeenkomst Periodieke gift in geld en de toelichting van de Belastingdienst kun je hier downloaden. Indien je je gift via een automatische incasso wilt laten afschrijven kunt je hier het formulier Betalingsvolmacht downloaden.  Vervolgens stuur je de ingevulde en ondertekende formulieren naar:

WERELD DORPEN VOOR KINDEREN

WG-plein 332

1054 SG AMSTERDAM

Na ontvangst van de formulieren vullen wij de overige invulvelden in en zorgen voor ondertekening namens Wereld Dorpen voor Kinderen. Daarna sturen wij een exemplaar naar je terug voor je eigen administratie. 

Meer horen over onze impact en lopende acties?