Nalatenschap - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Nalatenschap

Veel mensen doneren tijdens hun leven aan goede doelen. Steeds meer mensen kiezen daarnaast voor een andere manier van steunen, namelijk via het testament. Je kunt een goed doel, zoals Wereld Dorpen voor Kinderen, al met kleinere giften of zelfs voorwerpen opnemen in het testament, maar ook grotere bedragen kunnen worden nagelaten. Iedere gift draagt bij aan een betere toekomst voor de kinderen in onze Werelddorpen.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij betalen daarom geen belasting over schenkingen en nalatenschappen. Jouw nalatenschap komt volledig ten goede aan Wereld Dorpen voor Kinderen. Ook na jouw overlijden kan jij het verschil maken.

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.