Honduras - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Wereld Dorpen voor Kinderen Honduras

Honduras

Honduras is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Het land heeft een van de hoogste misdaad- en moordcijfers ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede en het inkomen per hoofd van de bevolking is een van de laagste in de gehele regio. De armoedecijfers zijn hoger op het platteland en onder inheemse volkeren. De armoedecijfers zijn ook afhankelijk van het onderwijsnoveau. Het onderwijs is erg slecht en moeilijk toegankelijk.

De Zusters van Maria hebben twee scholen in Honduras: het Meisjesdorp in Tegucigalpa en het Jongensdorp in Amarateca. In Tegucigalpa kan, dankzij de steun van onze donateurs, onderdak en onderwijs worden geboden aan meisjes afkomstig uit de sloppenwijken en van de vuilnisbelten in de stad. De nieuwe school in Amarateca heeft plaats voor maximaal 700 jongens.

Meisjes in Mexico uniform

Meisjesdorp – Tegucigalpa

Bij het zien van de dringende behoeften van arme kinderen in H...

Lees meer

Kinderen zitten in de klas

Jongensdorp – Amarateca

Bij het zien van de dringende behoeften van arme kinderen in H...

Lees meer

Meer horen over onze impact en lopende acties?