Wat We Doen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werkt samen met de Zusters van Maria in verschillende ontwikkelings- en onderwijsprojecten in de Filipijnen, Zuid Korea, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras.

Dankzij onze donateurs kunnen de Zusters van Maria voedsel, verzorging en onderwijs bieden aan meer dan 20.000 kinderen in zes landen. Zonder dat hen enige schuld treft, zijn deze kinderen het slachtoffer van omstandigheden die verstrekkende gevolgen hebben voor hun onderwijs en leefomgeving. Die omstandigheden varieren van ziekte, extreme armoede en honger tot het verlies van een of beide ouders.

In onze Wereld Dorpen die we ook wel Jongens– en Meisjesdorpen noemen, bieden de Zusters van Maria onze kinderen een volledig, door de overheid erkend onderwijsprogramma, van de kleuterschool tot het voortgezet onderwijs. De meeste van onze projecten zijn specifiek gericht op voortgezet onderwijs. Onze leerlingen die het voortgezet onderwijs volgen, krijgen ook een beroepsopleiding. Dankzij deze opleiding kunnen de jongeren, wanneer ze afstuderen, snel een goede baan vinden.

Om hen te helpen zelfstandige volwassenen te worden en de fysieke en emotionele littekens van hun vroegere leven in uiterste armoede te helpen genezen, worden de kinderen aangemoedigd om te sporten en deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen heeft al meer dan 150.000 kinderen en hun families geholpen de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Lees hieronder meer over wie we helpen.

In Guatemala, Zuid-Korea en Brazilië hebben de Zusters van Maria ook ziekenhuizen en medische centra, waar ze zieken en kinderen opvangen die te arm zijn om dringend noodzakelijke medische zorg te betalen.

Wie We Helpen

Onze projecten steunen alleen de allerarmsten. De selectie van de kinderen voor onze Jongens- en Meisjesdorpen is gebaseerd op twee hoofdcriteria:

  • De economische situatie van het gezin van de kinderen: alleen gezinnen die in extreme armoede leven komen in aanmerking.
  • De kinderen moeten voldoende basiskennis bezitten om het onderwijs in onze scholen te kunnen volgen. Daarom moeten zij een diploma basisonderwijs hebben behaald om het voortgezet onderwijs dat we aanbieden, ten volle te kunnen benutten.

Door de Bisschoppen in de landen waar ze actief zijn, door basisscholen en door organisaties die armen steunen, worden de Zusters van Maria geinformeerd over de behoeften van bepaalde families. Zij reizen regelmatig door het land op zoek naar kinderen die het meeste baat zullen hebben bij onze hulp. We noemen dit de selectieprocedure.