Impact

Wereld Dorpen voor Kinderen werkt nauw samen met de lokale gemeenschappen in de landen waar we actief zijn. Ons werk draagt direct bij aan het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De programma's van de Zusters van Maria richten zich op het terugdringen van (kinder)armoede, verbetering van de gezondheid, verhoging van het onderwijsniveau en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt.  Ons werk draagt bij aan de armoedebestrijding in lokale gemeenschappen.

Casestudies van afgestudeerden tonen de impact die uw gift heeft. Door meer kansen op de arbeidsmarkt en een beter inkomensperspectief kunnen onze kinderen daadwerkelijk hun families (financieel) ondersteunen. Hierdoor verbeteren de leefomstandigheden van hun broers en zussen en andere familieleden. Onze kinderen investeren in medische zorg en toegang tot onderwijs voor hun broers en zussen en soms zelfs hun kinderen. De humanitaire impact van uw gift wordt dus vele malen vermenigvuldigd.

In 2017 zorgden meer dan 370 Zusters van Maria voor ruim 20.000 kinderen in zes landen.

Land

Locatie

Inschrijvingen in 2017

Zuid-Korea

Busan

374 jongens & meisjes

 

Seoul

460 jongens & meisjes

39 baby's

Filipijnen

Biga

3.311 meisjes

 

Adlas

2.067 jongens

 

Talisay

3.097 meisjes

 

Minglanilla           

2.091 jongens

 

Mexico

Chalco

3.235 meisjes

116 peuters

Guadalajara

1.980 jongens

 

Guatemala

Zona 13

881 meisjes

 

Zona 6

1.146 jongens

 

Zona 21

 

120 peuters

Brazilië

Sta Maria

752 meisjes

87 peuters

Sao Bernardo

 

155 peuters

Honduras

Tegucigalpa

707 meisjes

 

Amarateca

242 jongens

 

TOTAL

20.594 jongens & meisjes + 517 baby's &
peuters

                                             

In de Filippijnen, Guatemala, Zuid-Korea en Brazilië hebben de Zusters van Maria ook medische posten en ziekenhuizen waar zij medische zorg geven aan mensen die te arm zijn om elders dringend noodzakelijke medische hulp te zoeken.

Download en lees ons jaarverslag 2017.

Lokale Gemeenschappen

Een langdurig onderzoek in samenwerking met de verenigingen van alumni van de scholen van de Zusters van Maria.

IMPACT METEN

Wereld Dorpen voor Kinderen is bezig om een formeel evaluatie systeem op te zetten dat geschikt is om de resultaten en het effect van onze programma's te meten en te kwantificeren. Dit zal leidend zijn bij de verdere ontwikkeling van de programma's en een hulpmiddel bij het zeker stellen van financiering in de toekomst.