Onze missie is kinderen helpen te ontsnappen aan de armoede.

In het kader van onze ontwikkelingsprogramma’s hebben de Zusters van Maria scholen, vooral internaten, opgericht voor kinderen uit de armste families. Wij bieden hen gratis voedsel, verzorging, onderdak, goed onderwijs en een beroepsopleiding afgestemd op de behoeften van het lokale bedrijfsleven en economische ontwikkelingen.

Met onze activiteiten bereiken we echter veel meer mensen dan de 20.000 leerlingen die momenteel bij ons op school zitten. Onze strijd tegen de armoede, door onderwijs te geven aan achtergestelde jongens en meisjes over de hele wereld, redt hele gemeenschappen uit een leven vol lijden en wanhoop. Wij geven hen een betere toekomst.

Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs konden via onze programma's al meer dan 150.000 kinderen afstuderen en heeft het leven van nog veel meer kinderen een positieve wending gekregen.