Aan onze donateurs

Met uw hulp kan Wereld Dorpen voor Kinderen de programma's van de Zusters van Maria financieel ondersteunen. Al meer dan 150.000 kinderen hebben deelgenomen aan deze programma's en konden zo ontsnappen aan een leven in armoede. Zij hebben de kans gekregen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, onafhankelijke volwassenen die nu in staat zijn hun eigen familie te onderhouden. Zo draagt ons werk daadwerkelijk bij aan de armoedebestrijding in de landen waar wij werken.

Uw steun is de drijvende kracht voor ons werk en zonder u kunnen wij ons werk niet doen.

Wij waarderen iedere gift, groot of klein. Iedere gift wordt gebruikt voor de verzorging van de kinderen die wij onder onze hoede hebben en om andere kinderen die in nood verkeren, te helpen.

Als u meer wilt weten over ons werk, neemt u dan contact met ons op via 020 6266217.

Wij respecteren u privacy. Als u ons vraagt geen contact met u op te nemen, zullen wij dat niet doen tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Meer informatie over ons privacy beleid kunt u hier lezen.

Als ons werk niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt u dan contact met ons op.