Onze Programma’s in Guatemala

Sinds 1997 zijn de Zusters van Maria officieel actief in Guatemala.

In 1996 nodigden Mgr Prospero Penados, aartsbisschop van Guatemala Stad, en Alvaro Arzu, de toenmalige president van Guatemala, de Zusters van Maria uit om een educatief en ontwikkelingsproject op te starten zoals dat van Mexico, waarover ze hadden gehoord.

In 1997 openden de Zusters een medische en tandheelkundige kliniek in Guatemala Stad, Zona 13. Het complex is uitgerust met radiologie- en laboratoriumapparatuur en bedoeld voor patiënten die niet over de financiële middelen beschikken om elders medische zorg te krijgen. Consultaties, laboratoriumonderzoeken en geneesmiddelen worden volledig gratis verstrekt, hoewel de meeste patiënten een klein, symbolisch bedrag bijdragen.

Op dezelfde locatie verwelkomden de Zusters in 1998 de eerste groep jongens en meisjes in het pasgebouwde Werelddorp. Twee jaar later verhuisden de jongens naar een nieuw Jongensdorp in Guatemala Stad, in Zona 6.

Door de recente uitbreiding van het Jongensdorp is er nu plaats voor 1.100 jongens.

Tot slot werden er in 2008 een kinderdagverblijf en een opleidingscentrum voor vrouwen opgericht. Zo was het mogelijk kleuters uit kansarme gezinnen op te vangen en tegelijk hun alleenstaande moeders een beroepsopleiding te geven.

JONGENSDORP IN GUATEMALA STAD ZONA 6: OVERZICHT

  • 1 gebouw van drie verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen voor jongens
  • 1 gebouw van twee verdiepingen met een overdekte gymzaal en klaslokaal voor beroepsopleiding
  • 1 lokaal voor autotechnieklessen
  • 1 gebouw van vier verdiepingen voor beroepsopleidingen
  • 1 bibliotheek, elektronica lokaal en een auditorium gebouw
  • 2 voetbalvelden
  • 1 waterzuiveringsinstallatie
Gegevens

Villa de los Niños, Guatemala City
16 Av. Final 22-99, Zona 6
Los Cipresales. 01006 Guatemala, C. A.

Capaciteit: 1.000 leerlingen

Geopend in 1998

 
 

Het curriculum omvat informatica, Engels, literatuur, maatschappijleer, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, kunst, muziek, godsdienst en lichamelijke opvoeding. Met name lichamelijke opvoeding is belangrijk voor onze leerlingen; ze kunnen kiezen uit voetbal, basketbal, handbal, atletiek en strandvolleybal. Daarnaast is er ook een muziekkorps.

Verder krijgen de leerlingen uit de hogere klassen ook les in filosofie, ethiek en boekhouden.

In de laatste twee jaar van het lesprogramma kiezen de leerlingen voor een van de beroepsgerichte opleidingen: lassen en elektriciteit, automechanica of computerwetenschappen. Dankzij deze beroepsopleiding zijn onze jongens als ze afstuderen, zo goed als zeker van een baan.

De lessen zijn op maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.45 uur. In het weekend krijgen de leerlingen uit de hoogste klassen aanvullende beroepsgerichte en technische opleidingen zoals bijv. computeronderhoud.