Onze Programma’s in Guatemala

Sinds 1997 zijn de Zusters van Maria officieel actief in Guatemala.

In 1996 nodigden Zijne Excellentie Eerwaarde Prospero Penados, aartsbisschop van Guatemala Stad, en de Guatemalteekse president, Alvaro Arzu, de Zusters van Maria uit om een liefdadigheidsprogramma op te starten zoals dat van Mexico, waarover ze hadden gehoord.

In 1997 openden de Zusters een medische en tandheelkundige kliniek in Guatemala Stad, Zone 13. Het complex is uitgerust met radiologie- en laboratoriumapparatuur, bestemd voor patiënten die niet over de financiele middelen beschikken om elders medische zorg te betalen. Consult, laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen worden geheel gratis verstrekt, hoewel de meeste patiënten een klein, symbolisch bedrag bijdragen.

Op dezelfde locatie verwelkomden de Zusters in 1998 de eerste groep jongens en meisjes in het pas gebouwde Wereld Dorp voor Kinderen. Twee jaar later verhuisden de jongens naar een nieuw Jongensdorp in Zone 6.

Tenslotte werden er in 2008 een kinderdagverblijf en een opleidingscentrum voor vrouwen gebouwd. Zo was het mogelijk om kleuters uit kansarme gezinnen op te vangen en hun alleenstaande moeders een beroepsopleiding te geven.

In ons Meisjesdorp verblijven nu 950 meisjes.

Meisjesdorp in Guatemala Stad Zona 10: overzicht

  • 1 gebouw met klaslokalen, slaapzalen en een gymzaal
  • 1 gebouw van vier verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen voor meisjes
  • 1 werkplaats
  • 1 voetbalveld
  • 1 gebouw van twee verdiepingen met een medische en tandheelkundige kliniek
  • 1 gebouw van drie verdiepingen voor beroepsopleidingen
  • 1 kinderdagverblijf voor 60 peuters die hier een veilige plek om te spelen hebben als hun moeders aan het werk zijn
  • 1 afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • 1 slaapzaal voor oud-leerlingen
Gegevens

Villa de las Niñas, Guatemala City
3a Ave. 5-26, Zona 13
Apartado Postal 641-A
01013 Guatemala, C. A.

Capaciteit: 1.000 leerlingen

Geopend in 1998

 

Het curriculum omvat informatica, Engels, literatuur, maatschappijleer, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, kunst, muziek, godsdienst en lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is met name belangrijk voor onze leerlingen; ze kunnen kiezen uit voetbal, basketbal en hockey. Daarnaast zijn er ook een dansgroep, koor en een muziekkorps.

Verder krijgen de leerlingen uit de hogere klassen ook les in filosofie, ethiek en boekhouden.

In de laatste twee jaar van het programma kiezen onze leerlingen voor een van de drie beroepsopleidingen: kok, telefonist (voor call centra en klantenservices) en ambachtelijk sieradenmaker. Dankzij deze beroepsopleiding zijn onze meisjes als ze afstuderen, zo goed als zeker van een baan.

De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.45 uur. In het weekend krijgen de leerlingen van de hoogste klassen aanvullende beroepsgerichte opleidingen zoals bedrijfsadministratie en naailes.