Zuid Korea

In 2017 zijn de programma's in Seoul, Zuid Korea, gereorganiseerd. De overheidsvoorzieningen voor verlaten en verweesde kinderen zijn de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en voorzien nu in de behoeften. De Zusters van Maria zijn daarom begonnen met de overdracht van hun programma's in Seoul. Deze overdracht zal in 2018 verder worden uitgewerkt en in 2019 gerealiseerd. Dit geeft ruimte om de beschikbare middelen effectiever in te zetten in Busan en de programma's uit te breiden naar andere landen waar de nood van kinderen hoger is.

In Busan hebben de Zusters van Maria scholen voor meisjes en jongens. Ook geven ze hulp aan behoeftige leden van de gemeenschap. Er zijn weeshuizen waar verlaten en verweesde kinderen een liefdevolle verzorging krijgen. Deze kinderen gaan meestal elders naar school. Verder hebben de Zusters van Maria ziekenhuizen en revalidatiecentra waar arme en behoeftige mensen hulp kunnen krijgen.