Bestuur & Medewerkers - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Zusters van Maria zitten op een rij en lachen naar camera

Bestuur

Het bestuur van onze organisatie houdt toezicht en verzekert zich ervan dat onze projecten zo efficient mogelijk worden uitgevoerd, de doelen worden bereikt en fondsen worden geworven volgens de hoogste standaarden.

Zuster Maria Cho

Algemeen Overste en Voorzitter van het Bestuur

Zuster Maria werd in 2011 verkozen tot Algemeen Overste en volgde daarmee Zuster Michaela Kim op als hoofd van de congregatie en van de humanitaire projecten van de Zusters van Maria. Zuster Michaela was door Vader Schwartz bij zijn overlijden in 1992 aangesteld als zijn opvolgster. Zuster Maria Cho is tevens Voorzitter van het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Lees meer

Zuster Elena Belarmino

Bestuurslid

Haar opmerkelijke levenspad bracht haar van de Filipijnen naar Mexico en de sloppenwijken van Guatemala Stad. Zuster Elena is al meer dan 30 jaar een van de Zusters van Maria en een heel actief bestuurslid.

Lees meer

Tim Schwartz

Bestuurslid

Tim Schwartz is advocaat en houdt praktijk in de regio van Washington D.C. Sinds hij afstudeerde aan de faculteit rechten van de Universiteit van Georgetown oefent hij zijn beroep nu al 30 jaar uit. Tim wijdt zich aan diverse rechtsgebieden, waaronder vennootschapsrecht en vastgoedrecht. 

Hij is lid van meerdere besturen. Hij is bestuurslid van The Fishing School, die achtergestelde kinderen in Washington, D.C. steunt, en werkte vroeger voor de Montgomery County Multiple Sclerosis Foundation. 

Sinds Tim in 2015 toetrad tot het bestuur heeft hij Wereld Dorpen voor Kinderen juridisch advies gegeven en geholpen met diverse zaken.

Medewerkers

De medewerkers van Wereld Dorpen voor Kinderen werken vanuit ons kantoor in Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor zowel de fondsenwerving in Nederland als de donateursadministratie.

Toos van Oers

Directeur

Toos van Oers werkt sinds juli 2016 voor Wereld Dorpen voor Kinderen in Amsterdam Zij is afgestudeerd als bioloog en landbouwkundige aan Wageningen Universiteit. Toos heeft jaren gewoond en gewerkt in Afrika en de Filipijnen, waar zij kleinschalige boeren advies gaf over de bescherming van hun gewassen. Werken met en voor mensen in ontwikkelingslanden is altijd haar passie gebleven. Nu geeft zij als directeur leiding aan het team op ons kantoor in Amsterdam en onze fondsenwervende activiteiten in Nederland.

Meer horen over onze impact en lopende acties?