Bestuur & Medewerkers - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Bestuur

Het bestuur van onze organisatie houdt toezicht en verzekert zich ervan dat onze projecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, de doelen worden bereikt en fondsen worden geworven volgens de hoogste standaarden.

Zuster Maria Cho

Voorzitter en Algemeen Overste

Zr. Maria Cho is in 1956 geboren in Zuid-Korea. Zij heeft gewerkt voor de Nationale Bank van Zuid-Korea voordat zij intrad als lid van de Congregatie van de Zusters van Maria. Eerst was zij verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf in Pusan en later gaf zij leiding aan het Jongensdorp in Seoul. In 1990 vertrok zij naar de Filippijnen waar zij in verschillende Werelddorpen heeft gewerkt. In 1999 werd zij hoofd van de financiële afdeling en in 2011 werd zij gekozen tot Algemeen Overste van de Congregatie.

Zuster Elena Belarmino

Bestuurslid

Zr. Elena Belarmino werd in 1955 geboren in de Filippijnen. Zij komt uit een familie van onderwijzers en werd in 1985 lid van de Zusters van Maria. In 1990 vertrok zij naar Mexico om leiding te gaan geven aan het nieuwe Werelddorp. In 1997 kreeg zij de leiding over de projecten in Guatemala. Sinds 2000 maakt zij deel uit van de leiding van de Congregatie van de Zusters van Maria. Sinds 2018 is zij in Tanzania om het eerste Werelddorp in Afrika op te zetten.

Tim Schwartz

Bestuurslid

Tim Schwartz is advocaat en houdt praktijk in Washington D.C. Hij studeerde aan de Universiteit van Georgetown en wijdt zich aan diverse rechtsgebieden waaronder vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Frida Steenblik

Bestuurslid

Frida Steenblik heeft gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Ze heeft jarenlang gewerkt als bestuurder binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Sinds 2019 maakt zij deel uit van het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Toos van Oers

Directeur

Toos van Oers werkt sinds 2016 voor Wereld Dorpen voor Kinderen Zij is afgestudeerd als bioloog en landbouwkundige aan de Universiteit van Wageningen en heeft gewoond en gewerkt in Afrika en de Filippijnen. Samen met mensen in ontwikkelingslanden werken aan het verbeteren van hun positie is haar drijfveer. Nu geeft zij als directeur leiding aan het kantoor in Amsterdam.

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.