Bestuur & Medewerkers - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Bestuur

Het bestuur van onze organisatie houdt toezicht en verzekert zich ervan dat onze projecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, de doelen worden bereikt en fondsen worden geworven volgens de hoogste standaarden.

Zuster Elena Belarmino

Voorzitter

Zr. Elena Belarmino werd geboren in de Filippijnen en komt uit een familie van onderwijzers. In 1985 werd zij lid van de Zusters van Maria. In 1990 vertrok zij naar Mexico om leiding te gaan geven aan het nieuwe Werelddorp. In 1997 kreeg zij de leiding over de projecten in Guatemala. In 2018 is zij naar Tanzania gegaan om het eerste Werelddorp in Afrika op te zetten. In maart 2023 is zij gekozen als moeder-overste van de Zusters van Maria en kreeg de leiding over de wereldwijde onderwijsprogramma’s. Zuster Elena volgt daarmee zuster Maria Cho op.

Zuster Margarita Campos

Bestuurslid

Zr. Margarita Campos maakt sinds de zomer van 2023 deel uit van het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen. Sinds 1991 is zij lid van de Congregatie van de Zusters van Maria. Tijdens haar werk als moeder-zuster heeft zij gezien hoe de kinderen opbloeien door hun verblijf in een Werelddorp, het verdriet en de ontberingen achter zich kunnen laten en zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Zuster Margarita heeft leiding gegeven aan de Werelddorpen in Mexico.  Ook heeft zij gewerkt in Guatemala en Brazilië.

Tim Schwartz

Bestuurslid

Tim Schwartz is advocaat en houdt praktijk in Washington D.C. Hij studeerde aan de Universiteit van Georgetown en wijdt zich aan diverse rechtsgebieden waaronder vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Frida Steenblik

Bestuurslid – portefeuille financiën

Frida Steenblik heeft gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Ze heeft jarenlang gewerkt als bestuurder binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Sinds 2019 maakt zij deel uit van het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Toos van Oers

Directeur

Toos van Oers werkt sinds 2016 voor Wereld Dorpen voor Kinderen. Zij is afgestudeerd als bioloog en landbouwkundige aan de Universiteit van Wageningen en heeft gewoond en gewerkt in Afrika en de Filippijnen. Samen met mensen in ontwikkelingslanden werken aan het verbeteren van hun positie is haar drijfveer. Nu geeft zij als directeur leiding aan het kantoor in Amsterdam.

Constance Smit

Fondsenwerving en Communicatie

Siepie Anema

Ledenadministratie en Donateursrelaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.