Bestuur & Medewerkers - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Bestuur

Het bestuur van onze organisatie houdt toezicht en verzekert zich ervan dat onze projecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd, de doelen worden bereikt en fondsen worden geworven volgens de hoogste standaarden.

Zuster Maria Cho

Voorzitter (teruggetreden 31 maart 2023)

Zr. Maria Cho is in 1956 geboren in Zuid-Korea. Nadat zij was ingetreden als lid van de Congregatie van de Zusters van Maria was zij eerst verantwoordelijk voor het kinderdagverblijf in Pusan. Later gaf zij leiding aan het Jongensdorp in Seoul. In 1990 vertrok zij naar de Filippijnen waar zij in verschillende Werelddorpen heeft gewerkt. In 2011 werd zij gekozen tot Moeder-Overste van de Zusters van Maria. In maart 2023 heeft zij deze functie neergelegd en is afgetreden als voorzitter van het bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

Zuster Elena Belarmino

Bestuurslid

Zr. Elena Belarmino werd in 1955 geboren in de Filippijnen. Zij komt uit een familie van onderwijzers en werd in 1985 lid van de Zusters van Maria. In 1990 vertrok zij naar Mexico om leiding te gaan geven aan het nieuwe Werelddorp. In 1997 kreeg zij de leiding over de projecten in Guatemala. In 2018 is zij naar Tanzania gegaan om het eerste Werelddorp in Afrika op te zetten. Eind maart 2023 is zij door de Zusters van Maria gekozen als nieuwe moeder-overste en kreeg daarmee de leiding over de wereldwijde onderwijsprogramma’s. Zuster Elena volgt zuster Maria op.

Tim Schwartz

Bestuurslid

Tim Schwartz is advocaat en houdt praktijk in Washington D.C. Hij studeerde aan de Universiteit van Georgetown en wijdt zich aan diverse rechtsgebieden waaronder vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Sinds 2016 is hij bestuurslid van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Frida Steenblik

Bestuurslid

Frida Steenblik heeft gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Ze heeft jarenlang gewerkt als bestuurder binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Sinds 2019 maakt zij deel uit van het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Toos van Oers

Directeur

Toos van Oers werkt sinds 2016 voor Wereld Dorpen voor Kinderen Zij is afgestudeerd als bioloog en landbouwkundige aan de Universiteit van Wageningen en heeft gewoond en gewerkt in Afrika en de Filippijnen. Samen met mensen in ontwikkelingslanden werken aan het verbeteren van hun positie is haar drijfveer. Nu geeft zij als directeur leiding aan het kantoor in Amsterdam.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.