Zuster Elena Belarmino - Wereld Dorpen voor Kinderen

Zuster Elena Belarmino

Haar opmerkelijke levenspad bracht haar van de Filipijnen naar Mexico en de sloppenwijken van Guatemala Stad. Zuster Elena is al meer dan 30 jaar een van de Zusters van Maria en een heel actief bestuurslid.

Bestuurslid

Zuster Elena werd geboren als Elena Grengia Belarmino op 24 juli 1955 in Badian, aan de westkust van het eiland Cebu, de Filipijnen. Ze komt uit een familie van leraren. Haar moeder woont nog in Cebu, haar vader overleed al lang geleden. Zuster Elena heeft een broer en een zus. Ze studeerde aan de Universiteit van San Carlos, waar ze een diploma in bedrijfseconomie haalde. Zuster Elena spreekt Tagalog (nationale taal van de Filipijnen), Cebuano (haar regionale moedertaal), Engels en Spaans. Ze trad toe tot de Zusters van Maria op 1 augustus 1985.

Eerst werkte ze in het Q.I. Ziekenhuis in Manila, waar Vader Al zich ontfermde over de inwoners van de door tuberculose geteisterde sloppenwijken. Ze was verantwoordelijk voor de administratie en distributie van geneesmiddelen. Later kreeg ze de verantwoordelijkheid voor een groep van ongeveer 40 kinderen tussen 14 en 16 jaar in ons Wereld Dorp in Manila. Vader Al vertrouwde haar de selectie en opleiding toe van kandidaten die tot de zustergemeenschap wilden toetreden.

Op 5 september 1990 werd ze naar Mexico gestuurd waar ze de leiding kreeg over het (toen nog) te bouwen Wereld Dorp. In 1997 deed zich de mogelijkheid voor om het humanitaire werk uit te breiden naar Guatemala. Ook de leiding van dit project werd toevertrouwd aan Zuster Elena.

In april 2000 werd ze teruggeroepen naar haar geboorteland, de Filipijnen. Sindsdien is ze verantwoordelijk voor alle instellingen van de Zusters van Maria in de Filipijnen en een van de belangrijkste leidinggevenden van de gemeenschap.

Blijf op de hoogte!

Elke maand inspirerende verhalen en het laatste nieuws over Wereld Dorpen voor Kinderen in jouw mailbox.

  • Afmelden is mogelijk in iedere email. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.