De Zusters van Maria en Vader Al - Wereld Dorpen voor Kinderen
Zusters van Maria zitten op een rij en lachen naar camera

De Zusters van Maria

De Congregatie van de Zusters van Maria van Banneux is een onafhankelijke christelijke humanitaire instelling toegewijd aan het helpen van armen in ontwikkelingslanden. De organisatie is op 15 augustus 1964 opgericht door monseigneur Aloysius Schwartz, een priester en missionaris die zich zijn  hele leven heeft ingezet om arme kinderen te helpen. De Zusters van Maria danken hun naam aan het bedevaartsoord Banneux in België, waar de Moeder van God wordt vereerd als de Maagd der Armen. Het motto van de Zusters luidt: “Laat ons de Heer met Vreugde dienen!”

De Zusters leiden al bijna zestig jaar onderwijsprogramma’s en projecten ter bestrijding van armoede in de arme sloppenwijken en overbevolkte steden in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. In ieder land geven de Zusters arme en verlaten kinderen een veilig onderdak, voldoende eten, kleding, liefdevolle zorg en goed onderwijs. De kinderen worden geholpen om een betere toekomst voor zichzelf en hun familie op te bouwen in hun eigen land en cultuur.

De Zusters zorgen jaarlijks voor meer dan 20.000 arme kinderen. Ook beheren zij opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma’s en beroepsopleidingen.

Congregatie

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filippijnen.

Algemeen overste, Zuster Maria Cho, nam in 2011 de leiding van de congregatie over van Zuster Michaela. Zuster Michaela was in 1992 de opvolgster van  de overleden Vader Aloysius Schwartz, de priester der armen. In 2023 heeft Zuster Elena Belarmino de leiding overgenomen van Zuster Maria Cho: sinds maart 2023 leidt Zuster Elena de congregatie en alle instellingen van de Zusters van Maria.

Biografie Vader Al

Aloysius Schwartz, onder familie en vrienden bekend als Vader Al, was de grondlegger van de Wereld Dorpen voor Kinderen en oprichter van de Zusters van Maria. Hij werd in 1930 geboren in Washington D.C. Al op jonge leeftijd wist hij dat priester wilde worden en als missionaris armen helpen.

Na het behalen van zijn bachelorsdiploma ging hij theologie studeren aan de katholieke Universiteit van Leuven in België. Na een bezoek aan het bedevaartsoord in Banneux waar in 1933 Maria, als Maagd der Armen was verschenen, besloot hij zijn priesterschap te wijden aan het bijstaan van de allerarmsten.

Vader Al heeft zich gedurende zijn hele leven als een vader ontfermd over de talrijke kinderen in de Werelddorpen.

 

18 september 1930 – Geboorte van Aloysius Schwartz

Vader Al werd geboren in  Washington, D.C. als zoon van Louis F. Schwartz en Cedelia A. Bourassa.


29 juni 1957 – Priesterwijding

Vader Al wordt tot diocesaan priester gewijd in de St. Martin’s Kerk, Washington, D.C. door bisschop McNamara, hulpbisschop van Washington.


8 december 1957 – Vader Al komt aan in Zuid Korea

Bij zijn aankomst in Zuid Korea wordt Vader Al als priester opgenomen in het diocees van Busan.


15 augustus 1964 – Oprichting van de Zusters van Maria

Oorspronkelijk bekend als de Mariahwe Zusters, een religieuze groep van nu meer dan 370 zusters die in Zuid Korea, de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania werken.

 

oktober 1989 – Diagnose ALS bij Vader Al

Tijdens een bezoek aan de VS wordt bij Vader Al amyotrofe laterale sclerose (ALS of de ziekte van Lou Gehrig) 


16 maart 1992 – Vader Al sterft aan de gevolgen van ALS

Voor zijn overlijden benoemt hij Zuster Michaela Kim van de Zusters van Maria als zijn opvolger.


10 december 2003 – Opening van de procedure voor zalig- en heiligverklaring

Het aartsbisschoppelijk proces voor de zalig- en heiligverklaring van Vader Al wordt formeel geopend in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Kathedraal van Manila), Intramuros, Manila, Filipijnen.


22 januari 2015 – Vader Al Eerbiedwaardig verklaard

Paus Franciscus geeft de Congregatie van Heiligen toestemming om het decreet van heldhaftige deugden van Aloysius Schwartz uit te spreken, waardoor hij de titel “Eerbiedwaardig” verkrijgt.

Blijf op de hoogte!

Elke maand inspirerende verhalen en het laatste nieuws over Wereld Dorpen voor Kinderen in jouw mailbox.

  • Afmelden is mogelijk in iedere email. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.