De Zusters van Maria zijn een onafhankelijke Christelijke humanitaire instelling toegewijd aan het helpen van armen in ontwikkelingslanden. De organisatie is opgericht door Aloysius Schwartz, priester voor de armen. De Zusters leiden al meer dan vijftig jaar onderwijsprogramma's en projecten ter bestrijding van armoede in arme sloppenwijken en overbevolkte steden.

OVER DE ZUSTERS VAN MARIA

De Heer met Vreugde dienen!

De Zusters van Maria, dat zijn meer dan 370 Zusters die onze liefdadigheidsprojecten uitvoeren in de Filipijnen, Zuid-Korea, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras. In ieder land geven de Zusters niet alleen onderdak, voedsel en onderwijs aan de kinderen maar zij bereiden hen ook voor op een betere toekomst in hun eigen land en eigen cultuur. De families van de kinderen hoeven daarvoor niets te betalen.

De Zusters zorgen jaarlijks voor meer dan 20.000 arme kinderen. Ook beheren zij opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma's en beroepsopleidingen.

Monseigneur Aloysius Schwartz, een priester en missionaris die zich zijn hele leven heeft ingezet om arme kinderen te helpen, richtte op 15 augustus 1964 de Congregatie van de Zusters van Maria op om de armsten der armen te dienen. De Zusters van Maria danken hun naam aan het bedevaartsoord Banneux in België, waar de Moeder van God wordt vereerd als de Maagd der Armen. Het motto van de Zusters luidt: “Laat ons de Heer met Vreugde dienen!”

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filipijnen.

Moeder Overste, Zuster Maria Cho, nam in 2011 de fakkel over van Zuster Michaela, die zelf de opvolgster was van de overleden Aloysius Schwartz, de priester der armen. Zuster Maria leidt de congregatie en alle instellingen waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Dankzij de zorg van de Zusters van Maria genieten de kinderen een christelijke opvoeding en zien ze in de Zusters een overtuigend model van deze opvoeding. De Zusters en hun grote toewijding hebben heel wat mensen weten te overtuigen om op te komen voor hun beschermelingen, niet zozeer om religieuze dan wel om humanitaire redenen.

De Zusters van Maria zijn bij decreet van de Katholieke Kerk officieel erkend als een religieuze orde. Er zijn nu meer dan 370 Zusters, die hun hele leven wijden aan het helpen van arme kinderen

Zuster Tess poseert met een meisje genaamd Rose dat op de vuilnisbelt van Payatas leefde.

Zuster Maria Cho

Moeder Overste, Voorzitter van het Bestuur

Zuster Maria werd in 2011 verkozen tot Moeder Overste, en volgde daarmee Zuster Michaela Kim op als hoofd van de congregatie en de liefdadigheidsprojecten. Zuster Michaela was in 1992 de opvolgster van Vader Al na zijn overlijden.

Lees meer over Zuster Maria Cho