Maak kennis met onze oprichter Vader Al

Aloysius Schwartz was de oprichter van Wereld Dorpen voor Kinderen en de Zusters van Maria. Hij werd eenvoudig "Vader Al" genoemd door hen die hem nabij waren. Hij zette zich in voor de armen en ontfermde zich als een vader over de talrijke kinderen in onze Werelddorpen voor Meisjes en Jongens wereldwijd.

Ontdek het leven van Vader Al in een video.

Het leven van Vader Al

Een heilige in wording

Aloysius Schwartz werd geboren op 18 september 1930 in Washington D.C. Hij groeide op met het idee priester te worden en als missionaris armen te helpen.

In 1944 trad hij toe tot het St. Charles Seminarie in Maryland. Daarna behaalde hij zijn bachelordiploma aan het Maryknoll College en ging hij theologie studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie.

In de weinige vrije tijd die hij had, ging hij graag helpen in voddenraperskampen in Europa. Daar werd hij geinspireerd om met zijn priesterschap armen bij te staan. Na een bezoek aan Banneux, waar de Maagd der Armen verscheen, was hij nog vastbeslotener om zijn priesterschap ten dienste van de armen te stellen en haar boodschap waar te maken.

Father AL

Aloysius Schwartz op 21-jarige leeftijd

In 1957 werd Msgr. Schwartz gewijd als diocesaan priester. Later dat jaar werd hij naar Busan in Zuid Korea gestuurd. Kort daarna, in 1961, richtte hij in de Verenigde Staten de non-profitorganisatie op die de fondsen zou verzamelen om zijn projecten te steunen, oorspronkelijk onder de naam Korean Relief. Toen hij besefte dat hij hulp nodig zou hebben om zijn liefdadigheidswerk te leiden en uit te breiden, richtte hij in 1964 de religieuze congregatie van de Zusters van Maria op om de allerarmsten te helpen.

Dankzij de financiële steun van zijn vrienden en weldoeners bouwde Vader Al de eerste Werelddorpen in Zuid-Korea. Samen met de Zusters van Maria zette hij zich in om de kinderen in deze Werelddorpen verzorging, onderwijs en een mooie toekomst te bieden. Het waren veelal wezen, verwaarloosde kinderen en kinderen uit straatarme gezinnen. Hij bouwde ook ziekenhuizen voor de meest behoeftige patiënten, sanatoria voor tuberculose-patiënten en opvangcentra voor dakloze gehandicapte oudere mannen, invalide kinderen en ongehuwde moeders.

In 1985 breidde hij zijn missie uit naar de Filipijnen. In 1989 werd echter de terminale ziekte amyotrofe laterale sclerose of ALS (ook wel bekend als de ziekte van Lou Gehrig) bij Vader Al vastgesteld. Hij aanvaardde deze ziekte met vreugde en sereniteit als een geschenk van God. En ondanks zijn verslechterende gezondheid richtte hij in 1990 het eerste Werelddorp op in Mexico.

Met nederigheid en onverzettelijk geloof doorstond Vader Al alle kritiek en pijn terwijl hij via de armen God diende en liefhad. Door zijn ziekte raakte hij totaal verlamd, maar zelfs in een rolstoel bleef hij met vreugde zijn plicht vervullen.

Father Al stierf in 1992 in het Werelddorp voor Meisjes in Manila, en werd begraven in Silang, Cavite, op de Filipijnen. Hij benoemde Zuster Michaela Kim van de Zusters van Maria als zijn opvolgster.

Onder leiding van de Zusters van Maria breidde Vader Al's missie zich verder uit naar Centraal- en Zuid-Amerika, eerst in Guatemala, vervolgens in Brazilië en nu ook in Honduras.

Het zalig- en heiligverklaringsproces van Mgr Aloysius Schwartz is nu aan de gang voor de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen van het Vaticaan. In het kader van dit proces werd hij in mei 2004 tot “Dienaar van God” verklaard en onlangs, op 22 januari 2015, ondertekende Paus Franciscus een decreet dat bevestigde dat hij tijdens zijn leven alle deugden op heldhaftige manier heeft beleefd  en verklaarde hem “Eerbiedwaardig”.

Raadpleeg de bibliografie van Vader Al en kom meer te weten over Vader Al's weg naar zijn heiligverklaring.

belangrijkste mijlpalen

18 september 1930 - Geboorte van Aloysius Schwartz

Vader Al werd geboren in  Washington, D.C. als zoon van Louis F. Schwartz en Cedelia A. Bourassa.

29 juni 1957 - Priesterwijding

Vader Al werd tot diocesaan priester gewijd in de St. Martin's Kerk, Washington, D.C. door bisshop McNamara, hulpbisschop van Washington.

8 december 1957 - Vader Al komt aan in Zuid Korea

Bij zijn aankomst werd Vader Al geïncardineerd in het diocees van Busan, Zuid Korea

15 augustus 1964 - Oprichting van de Zusters van Maria

Oorspronkelijk bekend als de Mariahwe Zusters, een religieuze groep van nu meer dan 370 zusters die in Zuid Korea, de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Zuid Korea en Honduras werken.

oktober 1989 - Diagnose ALS bij Vader Al

Tijdens een bezoek aan de VS wordt bij Vader Al amyotrofe laterale sclerose (ziekte van Lou Gehrig) 

16 maart 1992 - Vader Al sterft aan de gevolgen van ALS

Voor zijn overlijden benoemde hij Zuster Michaela Kim van de Zusters van Maria als zijn opvolger.

10 december 2003 - Opening van de procedure voor zalig- en heiligverklaring

Het aartsbisschoppelijk proces voor de zalig- en heiligverklaring van Vader Al werd formeel geopend in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Kathedraal van Manila), Intramuros, Manila, Filipijnen.

22 januari 2015 - vader Al Eerbiedwaardig verklaard

Paus Franciscus gaf de Congregatie van Heiligen de toestemming om het decreet van heldhaftige deugden van Aloysius Schwartz uit te spreken, waardoor hij de titel “Eerbiedwaardig” verkreeg.