Privacy verklaring - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Wereld Dorpen

PRIVACY VERKLARING

De inhoud van deze website wordt beheerd door:

 • Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
 • WG-plein unit 360
 • 1054 SG AMSTERDAM
 • KvK 41225417.

Wereld Dorpen voor Kinderen is afhankelijk van de steun en vrijgevigheid van donateurs. Iedere gift draagt bij om kinderen een kans te geven op een mooie toekomst. De betrokkenheid en het vertrouwen van onze donateurs maken het mogelijk om kinderen te helpen ontsnappen aan een leven van armoede. Daarom wil Wereld Dorpen voor Kinderen op een eerlijke en transparante manier fondsen werven.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoons gegevens die wij ontvangen, op welke wijze wij deze gegevens verwerken, zowel online als offline, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en hoe wij de privacy van onze donateurs beschermen. Als u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens of over de manier waarop wij uw gegevens verwerken neem dan contact met ons op via kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl.

VERZAMELEN

Wereld Dorpen voor Kinderen verzamelt en verwerkt op verschillende manieren persoonsgegevens van donateurs: onder andere via fondsenwerving en via de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Wereld Dorpen voor Kinderen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum (in specifieke gevallen);
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Interactiegegevens bijv. cookies;
 • Post- en telemarketingsvoorkeuren;
 • Gegevens over donaties, machtigingen, fondsenwervingshistorie, overeenkomsten voor periodieke giften, notariële akten en nalatenschappen.

DOELEINDEN

De doeleinden waarvoor Wereld Dorpen voor Kinderen uw persoonsgegevens verzamelt zijn:

 • Het voeren van een donateursadministratie
 • Het aangaan en uitvoeren van (donateurs- en overige) overeenkomsten
 • Het sturen van informatie over activiteiten, nieuwsbrieven en  verzoeken voor donaties
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het registreren van voorkeuren met betrekking tot het toesturen van informatie
 • Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden en voor het vastleggen van gemaakte afspraken
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen
 • Het verbeteren van onze bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Het bijhouden van (web-)statistieken
 • Archiefdoeleinden

Wereld Dorpen voor Kinderen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

INZIEN EN AANPASSEN

U kunt Wereld Dorpen voor Kinderen vragen een overzicht te sturen van de persoonsgegevens die van u zijn verzameld en verwerkt. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een verzoek op grond van de AVG. U kunt ook vragen uw gegevens te laten aanvullen, aanpassen of verwijderen: dat laatste is alleen mogelijk als wij dan nog aan de wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke bewaartermijnen, kunnen blijven voldoen.

VERTROUWELIJK

Wereld Dorpen voor Kinderen gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacy verklaring en alleen wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Wereld Dorpen voor Kinderen kunnen andere dienstverleners / organisaties uw gegevens verwerken. Wij maken dan afspraken om de zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Wereld Dorpen voor Kinderen verstrekt ook persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting bestaat of als een rechterlijk bevel is afgegeven.

TELEMARKETING

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen zet o.a. telemarketing in om donateurs te vragen ons structureel te gaan steunen. Ook hierbij respecteren wij de wettelijke kaders.

Als u niet meer gebeld wilt worden door Wereld Dorpen voor Kinderen voor marketingdoeleinden kunt u dat aan ons doorgeven. Wij verwerken dit verzoek in onze administratie en zullen telefonisch geen contact meer met u opnemen. 

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige bestandjes die met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze website beter te laten functioneren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig en worden algemeen gebruikt op veel websites. Wij gebruiken Google Analytics om het aantal bezoekers aan onze website bij te houden. Dit gebeurt anoniem en is dus niet herleidbaar. Wij verwijzen u naar het de cookie verklaring  voor meer informatie over de afzonderlijk cookies.

FOTO’S OP DE WEBSITE

Wereld Dorpen voor Kinderen maakt gebruik van foto’s die zijn genomen in de scholen en kinderdagverblijven om te laten zien wat ons werk inhoudt en waaraan de donaties worden besteed. Alle kinderen die voorkomen op de foto’s en in de video’s hebben hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven. Voor jonge kinderen hebben de ouders of verzorgers deze toestemming gegeven.

Het is niet toegestaan deze foto’s en video’s te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Wereld Dorpen voor Kinderen.

LINKS

Deze website bevat links naar andere websites. Als u hierop klikt komt u op een andere website waarvoor Wereld Dorpen voor Kinderen niet verantwoordelijk is. Wij adviseren u de privacy verklaring te lezen van de website die u via onze website bezoekt.

WIJZIGINGEN

Wereld Dorpen voor Kinderen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacy Verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn in deze Privacy Verklaring.

VRAGEN

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen hebben over onze privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl of telefonisch via 020 6266217.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.