Andere manieren om te helpen

Er zijn diverse andere manieren waarop u de kinderen in onze Wereld Dorpen kunt helpen.

Uw giften zijn uitermate belangrijk om onze projecten te blijven uitvoeren. Zonder de steun van trouwe vrienden zoals u kunnen wij geen veilig onderdak bieden aan de méér dan 20.000 kinderen die ons zijn toevertrouwd. Zonder u krijgen deze kinderen geen liefdevolle verzorging en al helemaal geen goede opleiding. Zonder u kunnen deze kinderen niet ontsnappen aan de armoede en hebben zij geen enkele hoop op een betere toekomst.

Naast uw reguliere giften kunt u deze kinderen ook op allerlei andere manieren helpen

Word een "beschermengel" van de kinderen

Stuur maandelijks een gift via een automatische incasso en word "beschermengel" van de kinderen. Voor meer informatie en/of om het formulier voor een machtiging tot automatische incasso te downloaden, klik hier.

Vraag als cadeau een gift aan Wereld Dorpen voor Kinderen

Bij speciale gelegenheden zoals uw verjaardag, jubileum, een geboorte of huwelijk kunt u uw gasten vragen om als cadeau een gift over te maken aan Wereld Dorpen voor Kinderen.

Vertel uw vrienden en kennissen over het werk van Wereld Dorpen voor Kinderen

Als ons werk hen interesseert kunt u hen voorstellen om onze kinderen te helpen door een gift over te maken.

Testament

Ook na uw overlijden kunt u nog het verschil maken in het leven van de kinderen in onze Wereld Dorpen. U kunt kiezen voor een andere manier steunen door Wereld Dorpen voor Kinderen op te nemen in uw testament. Voor meer informatie, klik hier of neem contact met ons op.

Op speciale momenten in het jaar

Denk aan de kinderen in onze Wereld Dorpen tijdens die speciale momenten in het jaar zoals de Vastenperiode, het begin van het schooljaar of Kerstmis.

Belastingvrij schenken

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt dit eenvoudig regelen via een Overeenkomst Periodieke gift in geld. In deze overeenkomst legt u vast welk bedrag u voor minimaal vijf jaar aan ons wilt schenken. Voor meer informatie, klik hier of neem contact met ons op.

Organiseer een actie

U kunt binnen uw familie, vriendenkring, sportclub of op de school van uw (klein)kinderen een activiteit organiseren om fondsen te werven ten behoeve van Wereld Dorpen voor Kinderen.

Gedenk een dierbare overledene met een gift aan Wereld Dorpen voor Kinderen