Belastingvrij schenken

Wilt u nog meer kinderen helpen ontsnappen uit een leven van armoede? Met belastingvrij schenken kan dat!

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt daar wel voorwaarden aan, maar u hoeft geen notariele akte meer af te sluiten.

Belastingvrij schenken kunt u eenvoudig regelen via een Overeenkomst Periodieke gift in geld. In deze overeenkomst die u aflsuit met Wereld Dorpen voor Kinderen, legt u vast welk bedrag u voor minimaal vijf jaar aan ons wilt schenken.

Een Overeenkomst Periodieke gift in geld sluit u niet alleen voor het belastingvoordeel af. U gaat Wereld Dorpen voor Kinderen voor langere tijd steunen: dit zorgt voor een stabielere inkomstenstroom. U geeft meer kinderen een kans op een betere toekomst!

De formulieren voor een Overeenkomst Periodieke gift in geld en de toelichting van de Belastingdienst kunt u hier downloaden. Indien u uw gift via een automatische incasso wilt laten afschrijven kunt u hier het formulier Betalingsvolmacht downloaden. U stuurt de ingevulde en ondertekende formulieren naar:

Wereld Dorpen voor Kinderen

Postbus 15510

1001 NA Amsterdam

Na ontvangst van de formulieren vullen wij de overige invulvelden in en zorgen voor ondertekening namens Wereld Dorpen voor Kinderen. Daarna sturen wij een exemplaar naar u terug voor uw eigen administratie.