Geef kinderen de toekomst die ze verdienen

Nalaten

Veel mensen doneren tijdens hun leven aan goede doelen. Steeds meer mensen kiezen daarnaast voor een andere manier van steunen, namelijk via het testament. U kunt een goed doel, zoals wereld Dorpen voor Kinderen, al met kleinere giften of zelfs voorwerpen opnemen in het testament, maar ook grotere bedragen kunnen worden nagelaten. Iedere gift draagt bij aan de toekomst van de kinderen in onze Wereld Dorpen.

Zonder erfbelasting

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij betalen daarom geen belasting over schenkingen en nalatenschappen. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan Wereld Dorpen voor Kinderen. Ook na uw overlijden kunt u het verschil maken!

Wereld Dorpen voor Kinderen in uw testament

In een testament bepaalt u zelf waar uw vermogen na uw overlijden naartoe gaat. U kunt Wereld Dorpen voor Kinderen op verschillende manieren opnemen in uw testament:

  • U benoemt Wereld Dorpen voor Kinderen tot uw enige erfgenaam. Onze organisatie ontvangt uw volledige nalatenschap.
  • U benoemt Wereld Dorpen voor Kinderen tot uw mede-erfgenaam. Onze organisatie ontvangt een deel van uw nalatenschap.
  • U begunstigt Wereld Dorpen voor Kinderen met een legaat. Hiermee laat u een vast geldbedrag of een vast omschreven voorwerp na aan onze organisatie.

Welke manier u ook kiest, u geeft onze kinderen de toekomst die ze verdienen.

Meer informatie

Voor meer informatie over nalaten aan Wereld Dorpen voor Kinderen kunt u contact opnemen met Toos van Oers via 020 6266217 of via tvanoers@werelddorpenvoorkinderen.nl. Zij helpt u graag met al uw vragen.

U kunt ook geheel vrijblijvend onze brochure aanvragen.

Voor het opmaken van een testament moet u contact opnemen met uw notaris. Laat u het ons weten als u Wereld Dorpen voor Kinderen heeft opgenomen in uw testament? Wij willen u graag bedanken voor uw vrijgevigheid en er zeker van zijn dat wij de bedoeling van uw gift goed begrijpen.