Onze aanpak - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Onze aanpak - Leven in een Werelddorp

Lees hier over onze aanpak en hoe wij kinderen in vijf stappen helpen ontsnappen uit een leven van armoede. Jaarlijks vangen wij 20.000 kinderen op in onze Werelddorpen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. Daarbij werken wij samen met de Zusters van Maria.

Selectie van de kinderen

Ieder jaar reizen de Zusters van Maria naar de verste uithoeken van de landen waar wij werken om de kinderen te selecteren die in aanmerking komen voor een plaatsje in een van de Werelddorpen. Over slechte wegen, door onherbergzame gebieden trotseren zij alle mogelijke gevaren om juist die kinderen te bereiken die hulp het hardst nodig hebben.

Om toegelaten te worden tot het programma, moeten de jongens en meisjes slagen voor het toelatingsexamen. We willen er zeker van zijn dat zij de juiste vaardigheden hebben om te slagen op onze scholen. Vaak melden zich een veelvoud van het aantal kinderen dat een plaatsje kan krijgen in een van de Werelddorpen. Daarom komen eerst in aanmerking de kinderen uit de allerarmste gezinnen, kinderen die wees zijn geworden of zijn verlaten door hun ouders en kinderen die van school zijn gegaan om te werken.

Aankomst in het Werelddorp

Aan het begin van het schooljaar komen de geselecteerde kinderen naar het Werelddorp. De meeste kinderen hebben niet meer dan de kleren die ze aan hebben, of dragen hun schamele bezittingen in een plastic tasje. Veel van hen zijn dan ook verbaasd als ze zien dat ze, vaak voor het eerst in hun leven, een eigen bed hebben om in te slapen en kleding krijgen die ze met niemand hoeven te delen. Ook moeten ze leren om een wc of douche te gebruiken omdat ze niet gewend zijn aan stromend water in binnenshuis.

 

De kinderen worden ingedeeld in groepen van 40-50 kinderen die ze ‘familie’ noemen. Als ‘familie’ doen ze alles samen: ze eten samen, volgen hun lessen, sporten samen en hebben een gezamenlijke slaapzaal. Aan het hoofd van iedere familie staat een zuster. Ook krijgen de kinderen medische en tandheelkundige zorg.

Dagelijks leven

De jongens en meisjes in de Werelddorpen volgen het regulieren middelbare scholprogramma.. Meestal duurt dit 5 of 6 jaar. Ze krijgen les in een groot aantal vakken zoals wiskunde, natuurkunde, biologie, Engels, Spaans godsdienst, muziek en beeldende vorming. Daarnaast kunnen ze een beroepsopleiding volgen. Het aanbod van beroepsopleiding is afgestemd op de behoeften van het lokale bedrijfsleven. Lassen, elektrotechniek, computertechniek, autotechniek, houtbewerking, koken, naaien en sieraden maken behoren tot de aangeboden cursussen.

We werken samen met lokale bedrijven, zodat de oudere leerlingen een stage kunnen doen. Vaak leidt dit tot een betaalde baan zodra de leerlingen hun diploma hebben behaald. Vanwege de kwaliteit van het onderwijs zijn onze oud-leerlingen zeer gewilde werknemers. Een deel van de afgestudeerden kiest ervoor om verder te studeren aan de universiteit, andere gaan meteen werken om hun familie te helpen.

Vrije tijd

In hun vrije tijd kunnen de kinderen allerlei sporten beoefenen, toneel spelen, muziek maken, dansen, zingen of tekenen en schilderen. Ze verblijven intern in het Werelddorp. Met Kerst gaan ze een paar weken terug naar hun familie. Gedurende het schooljaar zijn er bezoekdagen voor ouders en broertjes en zusjes.

De meeste kinderen hebben veel meegemaakt in hun jonge leven, geweld, misbruik, honger en andere ontberingen. Hun enige doel was om te overleven, van een betere toekomst durfden ze niet te dromen. Daarom is het belangrijk dat het Werelddorp voor hen een veilige plek is waar ze weer ‘kind’ kunnen zijn en vriendschappen sluiten. Ze moeten weer zelfvertrouwen en een gevoeld van eigenwaarde kunnen opbouwen. Ze krijgen veel mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en af en toe wordt er een klein feestje gevierd. Met Kerst is er een klein cadeautje en op 15 augustus wordt de ‘verjaardag van ieder kind’ gevierd met een stukje taart, spelletje en slingers.

Afgestudeerden

Afgestudeerden van de Werelddorpen kun je vinden in allerlei beroepsgroepen zoals leraren, artsen, ingenieurs, advocaten, architecten, scheikundigen, ambtenaren en ondernemers. De meesten blijven hun hele leven betrokken bij de Werelddorpen en helpen bij het organiseren van activiteiten, stellen hun expertise of tijd beschikbaar, nemen afgestudeerden in dienst of helpen bij het selecteren van kinderen die hulp nodig hebben. De meesten betalen het onderwijs van hun jongere broertjes en zusjes of investeren in hun lokale gemeenschap.

Hier kun je meer lezen over onze oud-leerlingen.

Impact op de lange termijn

Al bijna 150.000 kinderen hebben in onze Werelddorpen een kans gekregen op een betere toekomst. Vanuit een leven in extreme armoede, niet wetend wanneer ze weer te eten zouden krijgen, zijn ze zelfstandige, hardwerkende leden van de maatschappij geworden. En ze doen zoveel meer, ze maken op hun beurt het verschil in het leven van kinderen die nu jong en kwetsbaar zijn.

Door te investeren in onderwijs aan één kind helpen we velen. Dat is onze aanpak van de armoede in de wereld. Een betere wereld begint met onderwijs!

Meer lezen over onze impact? Klik hier.

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.