Wat we doen - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Jongetje zit op een muur te lachen

Waarom is het nodig?

Investeren in onderwijs is nodig om armoede te bestrijden. Wereldwijd gaan er 142 miljoen kinderen en jongvolwassenen tussen de 6 en 17 jaar niet naar school (UNESCO, 2016). In ontwikkelingslanden is het nog lastiger voor kinderen om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Vaak liggen de kosten hoger dan voor het basisonderwijs, zijn de scholen op grotere afstand en is de druk hoger om te gaan werken en bij te dragen aan het inkomen van de familie (UNICEF, 2018)

Wat zijn de opbrengsten van onderwijs? Als alle kinderen wereldwijd naar de middelbare school zouden gaan, zouden 420 miljoen mensen niet meer in armoede leven (UNESCO, 2017). Voor ieder jaar dat en kind het voortgezet onderwijs volgt, verkleint de kans op kinderhuwelijken met vijf procent of meer (Global Partnerships for Education, z.d.). Onze investering in onderwijs biedt een duurzame oplossing op armoede.

Kinderen zitten in de klas

Hoe we dat doen

Wereld Dorpen voor Kinderen heeft al meer dan 150.000 kinderen en hun families geholpen de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Ieder jaar verzorgen de Zusters van Maria voor ruim 20.000 kinderen in zes verschillende landen.

Wij bouwen aan een betere toekomst voor de allerarmste kinderen met ontwikkelings- en onderwijsprojecten in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. De kinderen komen uit extreem arme gezinnen en krijgen in onze Werelddorpen onderdak, voedsel en onderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen een beroepsopleiding, zodat ze na het behalen van hun diploma snel een baan kunnen vinden en in hun eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien. Om extreme armoede aan te pakken focussen wij ons op de allerarmste gezinnen en eerst op meisjes.

Wie we helpen

Onze projecten steunen alleen de allerarmsten. De selectie van de kinderen voor onze Jongens- en Meisjesdorpen is gebaseerd op twee hoofdcriteria. Alleen gezinnen die in extreme armoede leven komen in aanmerking. Verder moeten de kinderen voldoende basiskennis bezitten om het onderwijs in onze scholen te kunnen volgen. Daarom moeten zij een diploma basisonderwijs hebben behaald.

Kinderen zitten in de klaslokaal

Meer horen over onze impact en lopende acties?