ANBI - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Meisjes zitten achter computer

ANBI erkend

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende instelling. Al uw giften aan Wereld Dorpen voor Kinderen komen in uw aangifte inkomstenbelasting voor aftrek in aanmerking.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen melding van het volgende:

Kinderen zitten in de klaslokaal

Doelstelling van de organisatie

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werft fondsen voor diverse ontwikkelings- en onderwijsprojecten in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië en Honduras. Wereld Dorpen voor Kinderen werkt daarin samen met de Zusters van Maria.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden. Het bestuur neemt alle strategische beslissingen, maar heeft de dagelijkse leiding van de organisatie overgedragen aan Toos van Oers, Directeur.

Het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat uit:

  • Voorzitter: D.L. Cho
  • Secretaris / Penningmeester: E.G. Belarmino
  • Algemeen bestuurslid: T.P. Schwartz
  • Algemeen bestuurslid: F. A Steenblik

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Lees meer over onze bestuursleden op Bestuur & Medewerkers.

Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Jaarverslag

Het bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitstel van de publicatie van de financiële gegevens over 2019. Dit besluit is genomen omdat het als gevolg van de maatregelen in het kader van de corona-crisis niet mogelijk is de gegevens voor 1 juli 2020 te publiceren. Het besluit is vastgelegd in een bestuursbesluit. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 november 2020, zullen de vereiste gegevens alsnog worden gepubliceerd.

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. 

Lees hier ons jaarverslag 2018.

Eerdere jaarverslagen:  jaarverslag 2017Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016.

Overige

Het RSIN/fiscaal nummer van Wereld Dorpen voor Kinderen is 8001.44.624.
En het KvK nummer: Amsterdam S-41225417

Onze contactgegevens:
WG-plein 332
1054 SG Amsterdam
T: 020 6266217
E: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Meer horen over onze impact en lopende acties?