Onze impact - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Meisjes zitten achter computer

Impact

Wereld Dorpen voor Kinderen werkt nauw samen met de lokale gemeenschappen in de landen waar we actief zijn. Ons werk draagt direct bij aan het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De programma’s van de Zusters van Maria richten zich op het terugdringen van (kinder)armoede, verbetering van de gezondheid, verhoging van het onderwijsniveau en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt. Ons werk draagt bij aan de armoedebestrijding in lokale gemeenschappen.

Casestudies van afgestudeerden tonen de impact die uw gift heeft. Door meer kansen op de arbeidsmarkt en een beter inkomensperspectief kunnen onze kinderen daadwerkelijk hun families (financieel) ondersteunen. Hierdoor verbeteren de leefomstandigheden van hun broers en zussen en andere familieleden. Onze kinderen investeren in medische zorg en toegang tot onderwijs voor hun broers en zussen en soms zelfs hun kinderen. De humanitaire impact van uw gift wordt dus vele malen vermenigvuldigd.

Wereld Dorpen voor Kinderen is bezig om een formeel evaluatie systeem op te zetten dat geschikt is om de resultaten en het effect van onze programma’s te meten en te kwantificeren. Dit zal leidend zijn bij de verdere ontwikkeling van de programma’s en een hulpmiddel bij het zeker stellen van financiering in de toekomst.

In de Werelddorpen zijn op dit moment 19.077 jongens en meisjes ingeschreven. Er zijn in totaal 626 leraren in dienst om de kinderen van onderwijs te voorzien. 

Download en lees ons jaarverslag 2020, en kijk hieronder wat onze impact per land is. 

                                     

Brazilië

In Brazilië staat sinds 2002 een Meisjesdorp in Sta Maria. In het Meisjesdorp worden op dit moment 850 meisjes verzorgen. In totaal zijn er 32 leraren in dienst om de meisjes in de Werelddorpen les te geven. Dagelijks komen 84 en 156 kleuters naar de kinderdagverblijven in resp. Brasilia en Sao Paolo. En 276 kinderen bezoeken de basisschool in Sao Paolo. In Brazilië  hebben de Zusters van Maria ook medische posten en ziekenhuizen waar zij medische zorg geven aan mensen die te arm zijn om elders dringend noodzakelijke medische hulp te zoeken.

Download en lees ons jaarverslag 2020.

Meisjes in de Filipijnen

De Filipijnen

Het eerste Werelddorp in de Filipijnen werd in 1985 in Biga gebouwd en heeft op dit moment een capaciteit van 2.580 meisjes. Vanaf 1990 heeft Werelddorp Talisay inmiddels een capaciteit van 2.686 meisjes. Het eerste Jongensdorp werd in 1991 gebouwd in Adlas waar nu 1.828 jongens naar school kunnen. In 1995 werd het tweede Jongensdorp gebouwd in Minglanila, 1.798 jongens kunnen hier terecht. In de Filipijnen zijn 261 leraren in dienst om de kinderen onderwijs te geven.

In de Filipijnen hebben de Zusters van Maria ook medische posten en ziekenhuizen om dringende zorg te bieden. Download en lees ons jaarverslag 2020.

Guatemala

In Guatemala is voor het eerst in 1998 een Meisjesdorp geopend in Zona 13, op dit moment verzorgen de Zusters daar 871 meisjes. Het tweede Werelddorp is in 2000 geopend in Zona 6 waar nu 1.036 jongens terecht kunnen. Naar het kinderdagverblijf komen iedere dag 144 kleuters als hun ouders aan het werk zijn. In Guatemala zijn 60 leraren in dienst om de kinderen les te geven. 

Honduras

In de Honduras is het eerste Werelddorp geopend in 2012 in Tegucigalpa. Het Meisjesdorp staan op dit moment 657 meisjes ingeschreven. In 2017 is het eerste Jongensdorp in Amarateca in Honduras geopend. Daar zitten op dit moment 791 jongens die het voortgezet onderwijs volgen. In Honduras zijn 56 leraren in dienst.

Mexico

In 1990 werd het eerste Meisjesdorp in Chalco geopend waar nu 3.079 meisjes het voortgezet onderwijs volgen. Dagelijks komen 123 kleuters naar het kinderdagverblijf. In Guadalajara is in 1998 ook een Jongensdorp geopend. Op dit moment worden daar 1.811 jongens opgevangen en onderwijs gegeven. In Mexico zijn 182 leraren in dienst om de kinderen les te kunnen geven.

Meisjes in Mexico uniform

Tanzania

In het Kisarawi District net buiten Dar es Salaam wordt nu aan een Meisjesdorp gebouwd. In 2019 is dit eerste Werelddorp in Afrika geopend. In december 2020 is een gebouw van vijf verdiepingen opgeleverd met klaslokalen en slaapzalen. Op dit moment worden 307 meisjes opgevangen. Later dit jaar wordt een tweede gebouw opgeleverd. we verwachten in de komende jaren de capaciteit naar het niveau van de andere Werelddorpen te brengen.

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.