Impact - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Meisjes zitten achter computer

Impact

Wereld Dorpen voor Kinderen werkt nauw samen met de lokale gemeenschappen in de landen waar we actief zijn. Ons werk draagt direct bij aan het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De programma’s van de Zusters van Maria richten zich op het terugdringen van (kinder)armoede, verbetering van de gezondheid, verhoging van het onderwijsniveau en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt. Ons werk draagt bij aan de armoedebestrijding in lokale gemeenschappen.

Casestudies van afgestudeerden tonen de impact die uw gift heeft. Door meer kansen op de arbeidsmarkt en een beter inkomensperspectief kunnen onze kinderen daadwerkelijk hun families (financieel) ondersteunen. Hierdoor verbeteren de leefomstandigheden van hun broers en zussen en andere familieleden. Onze kinderen investeren in medische zorg en toegang tot onderwijs voor hun broers en zussen en soms zelfs hun kinderen. De humanitaire impact van uw gift wordt dus vele malen vermenigvuldigd.

Wereld Dorpen voor Kinderen is bezig om een formeel evaluatie systeem op te zetten dat geschikt is om de resultaten en het effect van onze programma’s te meten en te kwantificeren. Dit zal leidend zijn bij de verdere ontwikkeling van de programma’s en een hulpmiddel bij het zeker stellen van financiering in de toekomst.

In de Werelddorpen zijn op dit moment 19.182 jongens en meisjes ingeschreven. Er zijn in totaal 628 leraren in dienst om de kinderen van onderwijs te voorzien. 

Download en lees ons jaarverslag 2018, en kijk hieronder wat onze impact per land is. 

                                     

Brazilië

In Brazilië staat sinds 2002 een Meisjesdorp in Sta Maria. In het Meisjesdorp worden op dit moment 763 meisjes verzorgen. In totaal zijn er 32 leraren in dienst om de meisjes in de Werelddorpen les te geven. In Brazilië  hebben de Zusters van Maria ook medische posten en ziekenhuizen waar zij medische zorg geven aan mensen die te arm zijn om elders dringend noodzakelijke medische hulp te zoeken.

Download en lees ons jaarverslag 2017.

Meisjes in de Filipijnen

De Filipijnen

Het eerste Werelddorp in de Filipijnen werd in 1985 in Biga gebouwd en heeft op dit moment een capaciteit van 3.142 meisjes. Vanaf 1990 heeft Werelddorp Talisay inmiddels een capaciteit van 3.085 meisjes. Het eerste Jongensdorp werd in 1991 gebouwd in Adlas waar nu 2.042 jongens naar school kunnen. In 1995 werd het tweede Jongensdorp gebouwd in Minglanila, 2.070 jongens kunnen hier terecht. In de Filipijnen zijn 297 leraren in dienst om de kinderen onderwijs te geven.

In de Filipijnen hebben de Zusters van Maria ook medische posten en ziekenhuizen om dringende zorg te bieden. Download en lees ons jaarverslag 2017.

Guatemala

In Guatemala is voor het eerst in 1998 een Meisjesdorp geopend in Zona 13, op dit moment verzorgen de Zusters daar 900 meisjes. Het tweede Werelddorp is in 2000 geopend in Zona 6 waar nu 1.118 jongens terecht kunnen. In Guatemala zijn 72 leraren in dienst om de kinderen les te geven. 

Honduras

In de Honduras is het eerste Werelddorp geopend in 2012 in Tegucigalpa. Het Meisjesdorp staan op dit moment 645 meisjes ingeschreven. In 2017 is het eerste Jongensdorp in Amarateca in Honduras geopend. Daar zitten op dit moment 416 jongens die het voortgezet onderwijs volgen. In Honduras zijn 37 leraren in dienst.

Mexico

In 1990 werd het eerste Meisjesdorp in Chalco geopend waar nu 3.429 meisjes het voortgezet onderwijs volgen. In Guadalajara is in 1998 ook een Jongensdorp geopend. Op dit moment worden daar 2.115 jongens opgevangen en onderwijs gegeven. In Mexico zijn 190 leraren in dienst om de kinderen les te kunnen geven.

Meisjes in Mexico uniform

Tanzania

In de Kisarawi District net buiten Dar es Salaam wordt nu aan een Meisjesdorp gebouwd. Op dit moment worden 150 meisjes geholpen, we verwachten in de komende jaren de capaciteit naar het niveau van de andere Werelddorpen te helpen.

Meer horen over onze impact en lopende acties?