Onze missie - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Jongetje zit op een muur te lachen

Onze missie

Waar we in geloven

Onze missie is om kinderen te helpen ontsnappen uit een leven in armoede.

Ieder kind verdient een toekomst zonder armoede. Een betere toekomst begint bij onderwijs. 

Ieder kind moet de kans krijgen om onderwijs te volgen en op te groeien tot een zelfstandige en productieve volwassene. Daarom steunt Wereld Dorpen voor Kinderen onderwijsprogramma’s waar meer dan 20.000 kinderen jaarlijks veilig onderdak, gezonde voeding en kleding krijgen. Bovendien kunnen ze goed onderwijs volgen. We zijn actief in Brazilië, de Filipijnen, Guatemala, Honduras, Mexico en Tanzania. 

Geef kinderen de toekomst die ze verdienen! Kom dan in actie en help ons! 

 

 

Waarom onderwijs

Investeren in goed onderwijs is nodig om armoede te bestrijden. In 2016 gingen wereldwijd 142 miljoen kinderen en jongvolwassenen tussen de 6 en 17 jaar niet naar school (UNESCO, 2016). In ontwikkelingslanden is het nog lastiger voor kinderen om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Vaak liggen de kosten hoger dan voor het basisonderwijs omdat er schoolboeken en een schooluniform moeten worden aangeschaft. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vaak verder weg waardoor de kinderen langer moeten lopen of hoge transportkosten hebben. Voor de wat oudere kinderen, vaak al vanaf een jaar of tien, wordt de druk hoger om te gaan werken en zo bij te dragen aan het inkomen van de familie (UNICEF, 2018).

In 2022 is dit probleem als gevolg van de corona-pandemie alleen maar groter geworden. Wereldwijd hebben meer dan 635 miljoen kinderen te maken gehele of gedeeltelijke schoolsluitingen (UNICEF, 2022). En de gevolgen zijn enorm. Naast leerachterstanden zijn er ook gevolgen voor het mentale welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen. De meest kwetsbare kinderen worden het zwaarst getroffen waardoor de kansenongelijkheid alleen maar groter wordt. Meer dan 370 miljoen kinderen missen door de schoolsluitingen hun schoolmaaltijd, vaak hun enige maaltijd van de dag. Ook huiselijk geweld en kinderarbeid zijn toegenomen.

Als alle kinderen wereldwijd naar de middelbare school zouden gaan, zouden 420 miljoen mensen niet meer in armoede leven (UNESCO, 2017). Voor ieder jaar dat een kind  onderwijs volgt, verkleint de kans op kindhuwelijken met vijf procent of meer (Global Partnerships for Education, z.d.). Investeren in onderwijs is een duurzame oplossing voor armoede.

Wie we helpen

Wij willen een duurzame oplossing bieden voor de aanpak van extreme armoede. Wij richten ons op de allerarmste gezinnen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. De kinderen uit deze gezinnen krijgen in onze Werelddorpen een kans op een betere toekomst.  Per gezin komt een kind in aanmerking voor een plaatsje in een van de Werelddorpen.

De kinderen krijgen in onze Werelddorpen veilig onderdak, genoeg eten en goed onderwijs. Daarnaast kunnen de kinderen een beroepsopleiding volgen, zodat ze na het behalen van hun diploma snel een betaalde baan kunnen vinden.

Onze projecten steunen alleen de allerarmsten. Bij de selectie van de kinderen voor een plaatsje in een van onze Werelddorpen gebruiken wij twee belangrijke criteria. Alleen kinderen uit gezinnen die in extreme armoede leven, komen in aanmerking. Verder moeten de kinderen voldoende basiskennis bezitten om het onderwijs in onze scholen te kunnen volgen. Daarom moeten zij het basisonderwijs hebben doorlopen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.