Verantwoording - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Kernwaardes

De kernwaardes van Wereld Dorpen voor Kinderen zijn vastgesteld op onze identiteit als organisatie.

• Herkenbaar. Wij hebben een uniek grensverleggend model om armoede te bestrijden met een allesomvattende aanpak die een kind een duurzame oplossing biedt.

• Persoonlijk. We zijn een open organisatie en toegankelijk voor iedereen. Wij stellen professionaliteit en behulpzaamheid
voorop.

• Transparant. Als non-profit zijn wij open en communiceren wij proactief over de gang van zaken in de organisatie op alle
vlakken. Onze organisatie is betrouwbaar.

• Betrokken. Wij zijn een actief lid van de gemeenschap en verbinden leden van verschillende sectoren om samen te
werken.

• Lerend. Wij zijn actief bezig met onszelf te ontwikkelen, om onze eigen werkwijze kritisch te beschouwen om daarin te
verbeteren.

Duurzaamheid

Het werk van de Zusters van Maria brengt een blijvende verandering in het armoedeniveau van de gemeenschappen waar we actief zijn. De betrokkenheid van onze afgestudeerden is groot en velen willen iets terug doen als dank voor de hulp die zij hebben gekregen. Zij helpen de Zusters van Maria en helpen met de jongere kinderen die na hen zijn gekomen; sommigen komen terug om les te geven of vervullen een andere baan op de scholen, anderen vinden hun roeping. Veruit de meesten helpen hun hele familie uit de armoede ontsnappen en betalen de schoolopleiding van hun jongere broertjes en zusjes, zodat ook zij een goedbetaalde baan kunnen vinden.

Het resultaat is een ingrijpende en blijvende verandering van het leven van veel meer mensen dan alleen van degenen die aan de programma’s hebben deelgenomen.

Kinderen op school in de Werelddorpen

In de Werelddorpen voor Kinderen in Honduras, Brazilië, Mexico, Guatemala, de Filipijnen en Tanzania krijgen kinderen afkomstig uit extreem arme families middelbare schoolonderwijs en worden zij volledig verzorgd. De Zusters van Maria vangen deze kinderen op. Het onderwijs wordt verzorgd door hooggekwalificeerde en toegewijde leraren. Naast het behalen van een middelbare schooldiploma krijgen de kinderen ook een beroepsopleiding. De kinderen krijgen alle sociale en morele begeleiding die nodig is om op te groeien tot zelfstandige volwassenen die in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

Met de steun van onze donateurs in Nederland financiert Wereld Dorpen voor Kinderen de plaatsing van kinderen in de Werelddorpen van de Zusters van Maria. Na het behalen van hun diploma kunnen de kinderen een baan vinden waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vaak kunnen ze ook hun familie kunnen ze verder helpen. Ze leveren een zinvolle bijdrage aan de lokale samenleving en het uitroeien van armoede.

Geen van deze kinderen die worden geholpen met jouw donatie, wordt opgevangen in Nederland. Desondanks stellen de Zusters van Maria dezelfde hoge eisen aan de verzorging en bescherming van de kinderen als in Nederland en in Europa wordt verwacht. De zorg voor en het welzijn van de kinderen heeft de allerhoogste prioriteit. Deze kinderen hebben een moeilijke start gehad in hun leven, sommige komen uit een omgeving waar uitbuiting en misbruik veelvuldig voor komen. De Zusters van Maria zien het als hun plicht deze kinderen een plek te geven waar ze veilig kunnen wonen, waar ze een opleiding krijgen en alle vaardigheden leren die ze nodig hebben voor een goede toekomst. Een toekomst zonder armoede.

De Zusters van Maria geven Wereld Dorpen voor Kinderen volledige openheid over hun beleid ter bescherming van de kinderen. 

Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Resultaten

Download hier ons jaarverslag 2020.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.