Meisjesdorp - Tegucigalpa - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Meisjesdorp - Tegucigalpa

Meisjesdorp – Tegucigalpa

Bij het zien van de dringende behoeften van arme kinderen in Honduras nodigde Zijne Eminentie Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, Aartsbisschop van Tegucigalpa, de Zusters van Maria uit om ook daar een Meisjes- en Jongensdorp te vestigen.

In 2011 zijn drie Zusters begonnen met het opzetten van de liefdadigheidsprogramma’s. Met de hulp van de President van Honduras en zijn echtgenote, maar ook met hulp van overheidsfunctionarissen en kerkelijke bestuurders, werd een stuk grond ter beschikking gesteld door de gemeente Tegucigalpa. Een gebouw van twee verdiepingen werd gebouwd, waarin leslokalen, slaapzalen en werkruimtes voor de eerste leerlingen werden gevestigd. De eerste groep van 80 leerlingen werd in februari 2012 toegelaten. Ondertussen werd ook het hoofdgebouw gebouwd. Dit bestaat uit vier verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen, een gymzaal en een voetbalveld.

Het Meisjesdorp in Tegucigalpa werd op 21 november 2012 ingehuldigd.

Een paar jaar later zijn er een zwembad en een gebouw van twee verdiepingen met werkplaatsen bij gekomen. Nu krijgen 712 meisjes onderdak, voedsel, kleding en een middelbare schoolopleiding. De beroepsopleidingen zijn: kleding maken, koken, Engels en computerles voor gevorderden. In de vijf jaar dat zij bij ons verblijven doen deze jonge meisjes niet alleen academische en technische vaardigheden op, maar ontwikkelen zij ook hun zelfvertrouwen en persoonlijkheid. Zij leren hoe ze elkaar kunnen helpen en bereiden zich voor op een mooie toekomst.

In april 2015 begon de eerste groep aan de bovenbouw van de middelbare school.

Meisjesdorp – Tegucigalpa overzicht:

  • 1 gebouw van vier verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen
  • 2 gebouwen van drie verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen
  • 1 gebouw van een verdieping met klaslokalen
  • 1 gymzaal met twee basketballvelden en een podium
  • 1 semi-Olympisch openluchtzwembad
  • 1 voetbalveld
  • 2 basketballvelden
  • 1 reservoir voor schoon water
  • 1 afvalwaterzuiveringsinstallatie
Kinderen zitten in de klaslokaal
Meisjes lachen tijdens lunch

Iedere donatie helpt

Wil jij bijdragen aan een betere toekomst voor de allerarmste kinderen? Doneer nu online en ondersteun onze onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden. 

Meisjes uit Wereld Dorp staan in grote groep

Meer horen over onze impact en lopende acties?