Opening Jongensdorp in Tanzania - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Opening Jongensdorp in Dodoma, Tanzania.

Op 21 september is het nieuwe Jongensdorp in Dodoma, Tanzania, officieel geopend. In dit Jongensdorp krijgen jongens, afkomstig uit heel Tanzania en die zijn opgegroeid in armoede, gratis onderwijs, een beroepsopleiding, veilig onderdak, gezond eten en medische zorg.

Jongensdorp in Dodoma, Tanzania

In dit Jongensdorp krijgen jongens, afkomstig uit heel Tanzania en die zijn opgegroeid in armoede, gratis onderwijs, een beroepsopleiding, veilig onderdak, gezond eten en medische zorg.

Dit Jongensdorp is het 13de Werelddorp van de Zusters van Maria wereldwijd en het tweede in Tanzania. Sinds de opening in 2019 van het Meisjesdorp in Kisarawe, nabij Dar es Salaam, vragen jongens wanneer zij aan de beurt zijn. Er is in Tanzania een enorme behoefte aan goed onderwijs voor jongens uit arme gezinnen. Jongens die vanwege de hoge kosten geen gebruik kunnen maken van het reguliere onderwijs.

Dit nieuwe Jongensdorp is tot stand gekomen na maandenlange toegewijde samenwerking tussen de Zusters van Maria, het Bisdom van Dodoma, het Ministerie van Onderwijs en de districtscommissaris van Dodoma. Het kon worden gerealiseerd dankzij de steun van onze trouwe vrienden en donateurs die financieel hebben bijgedragen aan de bouw.

Steun van de overheid

De officiële opening op 21 september 2023 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de kantoren van Wereld Dorpen voor Kinderen in Europa, vrienden en supporters van de Zusters van Maria, de aartsbisschop van Dodoma, monseigneur Beatus Kinyaiya, de districtscommissaris van Dodoma en de Tanzaniaanse minister van Onderwijs, Prof. Adolf. Mkenda die ook Zijne Excellentie Philip Mpango, vice-president van Tanzania, vertegenwoordigde.

Professor Mkenda verzekerde de zusters van de steun van zijn regering en sprak zijn oprechte dank uit aan onze vrienden en donoren en aan de zusters “voor de diensten die u verleent aan de Tanzanianen, ongeacht hun religie. De faciliteiten die hier worden aangeboden en de faciliteiten in Kisarawe (* N.B. in het Meisjesdorp nabij Dar Es Salaam) zijn uniek. Ze geven kinderen een kans om een opleiding te volgen die anders onmogelijk toegang tot onderwijs zouden hebben. Ik kan alleen maar Asante sana zeggen, heel erg bedankt.”

Geen toegang tot onderwijs

Voor kinderen in Tanzania die opgroeien in armoede, is het moeilijk om na de basisschool verder te gaan met hun opleiding. Middelbare scholen zijn vaak verder weg en ze kunnen zich het reisgeld niet veroorloven of het verplichte schooluniform niet betalen. Ook de benodigde boeken en schoolspullen zijn een grote kostenpost voor hen. Hierdoor gaat 70% van de kinderen tussen 14 en 17 jaar in Tanzania niet naar de middelbare school [1]. In het nieuwe Jongensdorp krijgen jongens in de leeftijd van 11 tot 17 jaar goed onderwijs en een beroepsopleiding, helemaal gratis. Ze krijgen veilig onderdak en gezonde voeding en daarmee een gelukkige jeugd zonder zorgen.

In haar toespraak bedankte zuster Elena, algemeen overste van de Zusters van Maria, iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van dit Jongensdorp. Ze verwelkomde de jongens met de woorden: “We zijn dankbaar dat we al voor 110 jongens kunnen zorgen, die gelukkig zijn, bevrijd van zorgen en angst om niet overdag kunnen eten, geen water en elektriciteit hebben, geweld en onzekerheden. Ze kunnen genieten van het kind zijn. En ze hebben hoop. Ze kunnen met vreugde studeren, werken, spelen en bidden.”

[1] UNICEF, Education in Tanzania Overview

Beroepsopleiding

In het Werelddorp gaan de jongens regulier middelbare schoolonderwijs volgen met vakken zoals Engels, wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Het diploma dat ze gaan behalen wordt volledig erkend. Daarnaast volgen ze ook een beroepsopleiding, een praktische opleiding die beantwoordt aan de behoeften van het lokale bedrijfsleven. Zo hebben ze later meer kans op een goede baan, kunnen onafhankelijk worden en hun familie helpen.

In de eerste fase zal het Jongensdorp in Dodoma 160 jongens huisvesten in gebouwen met slaapzalen, klaslokalen en werkplaatsen. Als de financiering het toelaat zullen er in de komende drie jaar meer gebouwen bij komen zodat er uiteindelijk plaats is voor 900 tot 1.000 jongens.

Toos van Oers, directeur van Wereld Dorpen voor Kinderen verwoordde haar steun aan deze programma’s als volgt: “Wij geloven echt dat onderwijs het krachtigste middel is om de cirkel van armoede te doorbreken. In dit nieuwe Werelddorp krijgen jongens afkomstig uit de allerarmste gezinnen, een kans op een betere toekomst voor henzelf en hun families.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.