Onze dorpen - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Onze dorpen

In onze Werelddorpen krijgen kinderen uit extreem arme gezinnen veilig onderdak, voedsel en onderwijs. Daarnaast krijgen de kinderen een beroepsopleiding waardoor ze na het behalen van hun diploma een baan kunnen vinden. Bekijk per Werelddorp wat onze activiteiten zijn en hoeveel kinderen we daar helpen.

Meer horen over onze impact en lopende acties?