Trainingscentrum en kinderdagverblijf - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Trainingscentrum en kinderdagverblijf

Trainingscentrum

In februari 2022 zijn in Tanzania een Trainingscentrum en kinderdagverblijf geopend, waar jonge, werkloze vrouwen een vakopleiding kunnen volgen. In het kinderdagverblijf worden kinderen die te jong zijn voor de basisschool, opgevangen.

Dit nieuwe project komt tegemoet aan de behoeften van jonge vrouwen die om verschillende redenen vroegtijdig school hebben moeten verlaten zonder enig diploma.

Zonder opleiding of diploma hebben deze jonge vrouwen geen kans op een goede baan en inkomen. Tijdens de coronapandemie zijn deze vrouwen nog eens extra getroffen: velen van hen zijn door hun straatarme familie gedwongen om te trouwen. Ze hebben nu kleine kinderen waar ze voor moeten zorgen en hun kansen op onderwijs en een diploma zijn vervlogen.

In het Trainingscentrum kan steeds een groep van 110 jonge vrouwen een volledig geaccrediteerde opleiding volgen in Kleermakerij & modeontwerp, Brood & Banketbakkerij of Elektrotechniek & Solarinstallaties. Ook leren ze hoe ze later een eigen onderneming kunnen opzetten. In zes maanden leren ze alles wat ze nodig hebben om de goed toegerust de arbeidsmarkt te betreden of dat eigen bedrijf te beginnen.

Kinderdagverblijf

Terwijl de moeders hun vole aandacht richten op hun opleiding wordt er goed voor hun jonge kinderen gezorgd. De peuters en kleuters krijgen te eten, verzorging en worden gestimuleerd om al spelend te leren. Zo kunnen ze een betere start maken als ze later naar school gaan en hebben meer kans op succes.

Voor een beperkt aantal vrouwen die te ver weg wonen om op en neer te reizen, is er de mogelijkheid om te overnachten op het Trainingscentrum. Dit is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat de vrouwen zelfstandig in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien. Daarom wordt ook gewerkt aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. Met een vakdiploma op zak krijgen deze vrouwen weer perspectief en zicht op een betere toekomst.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.