FAQ - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Kinderen steken handen op in klaslokaal

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

ALGEMEEN

Het kantoor van Wereld Dorpen voor Kinderen is gevestigd aan het WG-plein 360 (AOC) te Amsterdam. Wil je op bezoek komen? Neem dan even telefonisch contact op via 020 6266217 en bekijk de routebeschrijving.

Onze statuten kun je hier vinden.

Wij zijn geen religieuze organisatie. Wij werken samen met de Zusters van Maria, een onafhankelijk christelijke humanitaire instelling toegewijd aan het helpen van armen in ontwikkelingslanden. De Zusters van Maria zijn katholiek. De kinderen die in de Wereld Dorpen worden opgenomen hebben diverse geloofsovertuigingen.

Wereld Dorpen voor Kinderen en SOS Kinderdorpen zijn twee verschillende organisaties, met ieder hun eigen kantoren en werkzaamheden. Wil je meer weten over het werk van Wereld Dorpen voor Kinderen? Kijk dan op Wat we doen.

Wereld Dorpen voor Kinderen werkt samen met de Zusters van Maria in de uitvoering van de programma’s en projecten. Ook werken wij samen met de andere internationale kantoren die fondsen werven voor de programma’s en projecten van de Zusters van Maria.

Klachten over het handelen of gedrag van Wereld Dorpen voor Kinderen kun je telefonisch of via e-mail indienen. Hoe Wereld Dorpen voor Kinderen omgaat met klachten staat beschreven in de klachtenprocedure.

DONATIE OF GEGEVENS WIJZIGEN

Wil je stoppen met doneren? Dan kun je een e-mail sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 020- 6266217. Let op: vermeld altijd de postcode en het huisnummer waarmee je bij ons bent ingeschreven. Als je de hoogte van je donatie wilt aanpassen kun je ons beter bellen, zodat we een nieuwe machtigingskaart kunnen toesturen. Je kunt ons bereiken via 020 – 6266217 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Dat kan telefonisch via 020 – 6266217 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur of met een e-mail naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl. Of je kunt het contactformulier op de website gebruiken. Let op: vermeld altijd de postcode en het huisnummer waarmee je bij ons bent ingeschreven. Heb je al eerder een adreswijziging doorgegeven, maar toch nog post ontvangen op het oude adres? Het kan zijn dat jouw adreswijziging niet op tijd is verwerkt en de adresselectie al heeft plaats gevonden. Als dit nog eens gebeurt, neem dan contact met ons op.

IBAN wijzigen kan door een e-mail te sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl onder vermelding van je postcode, huisnummer, het oude én het nieuwe IBAN. Zodra wij de wijziging hebben verwerkt sturen wij een bevestiging.

Als je geen post of minder post van ons wilt ontvangen kun je dit telefonisch aan ons doorgeven of een e-mail sturen. Ook kun je het contactformulier op de website gebruiken. Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 via 020 – 6266217. Een e-mail kun je sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl. Let op: vermeld altijd de postcode en het huisnummer waarmee je bij ons bent ingeschreven.

Als je niet meer door ons gebeld wilt worden kun je dat telefonisch doorgeven via 020 – 6266217 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Ook kun je een e-mail sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl of het contactformulier invullen. Let op: vermeld altijd de postcode en het huisnummer waarmee je bij ons bent ingeschreven.

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke gegevens tenzij je ons hiervoor specifiek toestemming geeft. In onze privacyverklaring kun je meer lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

INFORMATIE OVER ONS WERK

Als je niets wilt missen van het nieuws uit de Werelddorpen kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Iedere maand sturen wij een e-mail met het laatste nieuws uit de Werelddorpen, informatie over onze acties en campagnes. Je kunt je hier aanmelden.

Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook & Twitter.

Er zijn Werelddorpen in zes landen verspreid over de wereld: in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania.

Het is zeker mogelijk om een Werelddorp te bezoeken. Wel vinden we het belangrijk dat het bezoek de normale gang van zaken in het Werelddorp en de lessen aan de kinderen zo min mogelijk verstoort. Bovendien willen we er zeker van zijn dat een van de Zusters de bezoekers kan ontvangen, te woord staan en eventueel rondleiden. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op als je een Werelddorp wilt bezoeken. Dan zorgen wij dat jouw bezoek goed wordt gepland.

Wereld Dorpen voor Kinderen wil kinderen helpen ontsnappen uit een leven van armoede. Wij geloven dat onderwijs dé manier is om armoede t bestrijden. De Zusters van Maria bieden in de Wereld Dorpen een uniek onderwijsprogramma aan: de kinderen kunnen een volledig erkend middelbare schooldiploma halen en een beroepsopleiding volgen. Na het behalen van hun diploma kunnen ze meteen aan de slag op de lokale arbeidsmarkt.

De Zusters geven de kinderen liefdevolle aandacht en zorgen voor structuur in het leven van de kinderen.

Als de omstandigheden het toelaten komt Zuster Maria Cho of een van de andere Zusters een maal per jaar naar Nederland voor een ontmoeting met donateurs. Wij organiseren dan een donateursbijeenkomst bij ons op kantoor. Onze vaste donateurs krijgen daarvoor een uitnodiging. Heb je ook belangstelling? Stuur dan een bericht per e-mail of vul het contactformulier in.

De kinderen krijgen les van volledig bevoegde leraren. De Zusters geven geen les. Zij zijn er voor de verzorging van de kinderen, dat de kinderen op tijd een maaltijd krijgen en op vaste tijden opstaan en gaan slapen.

De kinderen die een plaatsje krijgen in een van de Werelddorpen, moeten voldoen aan een aantal criteria. Alleen kinderen die afkomstig zijn uit de allerarmste gezinnen komen in aanmerking. De kinderen moeten een toelatingsexamen doen om hun (basis)kennis te testen. In een persoonlijk interview wordt hun motivatie beoordeeld. En tot slot gaat een zuster op huisbezoek om de ouders van de kinderen te ontmoeten en te zien onder welke omstandigheden het kind is opgegroeid.

Het onderwijsprogramma in ieder Werelddorp voldoet aan de eisen van het lokale Ministerie van Onderwijs. De kinderen behalen een volledig erkend diploma. De beroepsopleiding die de kinderen volgen, is afgestemd op de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast leren de kinderen normen en waarden zoals oog hebben voor een ander en respectvol omgaan met de aarde en de natuur. Veel oud-leerlingen zijn maatschappelijk betrokken en willen iets terugdoen voor de maatschappij na de unieke kans die zij hebben gekregen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals genoemd – SDGs) zijn 17 ambitieuze doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken. De doelen zijn gestart in 2015 en lopen tot 2030. Ze moeten helpen om de wereldwijde problemen op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en de klimaatcrisis op te lossen. Ook Wereld Dorpen voor Kinderen draagt hier aan bij: onderwijs is een duurzame oplossing voor het doorbreken van de armoede-cyclus. Maar ook aan andere SDGs draagt ons werk bij. Lees hier meer over.

De Zusters van Maria zijn katholieke zusters. In de landen waar wij werken is een groot deel van de bevolking katholiek. Het is geen eis voor de kinderen die worden opgenomen om katholiek te zijn of zich te bekeren. De kinderen zijn allemaal afkomstig uit straatarme gezinnen en hebben verschillende geloofsovertuigingen.

Ook in Nederland zijn er gezinnen die armoede kennen en afhankelijk zijn van de voedselbank. Gelukkig kunnen de kinderen uit deze gezinnen in Nederland wel naar school en een opleiding volgen. In de landen waar de Werelddorpen zijn gevestigd, is de armoede van een geheel andere orde. Gezinnen hebben geen eten, kinderen kunnen niet naar school en er is geen kans op een betere toekomst. In Nederland zijn er instanties en organisaties die gezinnen in armoede kunnen helpen. In de landen waar wij werken, zijn die nauwelijks aanwezig of onbereikbaar.

INFORMATIE OVER DONEREN EN HELPEN

Je kunt de kinderen in de Werelddorpen op verschillende manieren helpen. Je kunt donateur worden door een machtiging af te geven of belastingvrij schenken aan Wereld Dorpen voor Kinderen via een overeenkomst Periodieke gift. Ook kun je Wereld Dorpen voor Kinderen opnemen in je testament. Wil je zelf actief aan de slag? Dan kun je een DorpsDiner organiseren voor vrienden en familie of een inzamelingsactie organiseren. Dat kan via donatieplatform geef.nl of whydonate.nl. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina Kom in actie. Voor ondersteuning kun je telefonisch contact met ons opnemen via 020 6266217 of een e-mail sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl.

Je kunt maandelijks, jaarlijks, eenmalig of per kwartaal een donatie doen. Klik hier om donateur te worden. Wil je liever een machtigingskaart ontvangen per post? Neem dan telefonisch contact met ons op via 020 6266217 of stuur een e-mail naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Jazeker, als bedrijf kun je ook belastingvrij schenken. Maar er zijn ook andere manieren om te helpen. Kijk voor meer informatie op pagina Steun als bedrijf.

Doneren vanuit het buitenland kan via onze website of door zelf een bedrag over te maken. Onze bankgegevens zijn: IBAN NL52ABNA0451235282 | BIC ABNANL2A.

De meeste goederen voor de kinderen in de Werelddorpen zoals schoolspullen, kleding en schoenen worden gekocht in de landen waar wij werken. Dat is vaak goedkoper en efficiënter.

BELASTINGVRIJ SCHENKEN

Belastingvrij schenken betekent dat je de belasting op je schenking onder bepaalde voorwaarden kunt terugvragen van de Belastingdienst. Er zijn twee mogelijkheden:

• Bij eenmalige donaties krijg je alleen belastingaftrek wanneer de donatie minimaal 1% en maximaal 10% uitmaakt van je belastbaar inkomen.
• Bij periodieke schenkingen mag je, gedurende de looptijd van de overeenkomst, altijd het gehele bedrag aftrekken. Je moet dit wel vooraf vast leggen in een overeenkomst en minimaal vijf jaar achtereen schenken.

Als je donateur bent of een gift hebt gedaan die niet schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst Periodieke gift in geld heb je de volgende gegevens nodig:
Fiscale naam: Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Locatie: Amsterdam
ANBI-status: Ja
RSIN: 8001 44 624
Culturele instelling: Nee
Heb je je donatie wel vastgelegd in een overeenkomst? Dan heb je deze gegevens nodig:
RSIN: 8001 44 624
Naam: Stichting wereld Dorpen voor Kinderen
Transactienummer: Het transactienummer staat op de overeenkomst Periodieke gift in geld.

Het RSIN nummer van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is 8001 44 624

De overeenkomst Periodieke gift in geld kun je downloaden van onze website. Daar kun je ook een toelichting van de Belastingdienst downloaden en machtigingsformulier voor automatische incasso van je schenking. Of je kunt telefonisch contact met ons opnemen via 020-6266217 of via e-mail kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl. Dan sturen wij de formulieren toe.

Giften die zijn gedaan in de jaren vóór de datum op de overeenkomst Periodieke gift in geld, mogen niet worden meegeteld voor de periodieke schenking.

Ja, dat kan wel. Je moet dan wel rekening houden met een aantal zaken. De overeenkomst Periodieke gift in geld wordt voor minimaal vijf jaar afgesloten: je moet in vijf opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag schenken. Ook als je later in het jaar start moet je in het eerste kalenderjaar van de overeenkomst voor het einde van jaar het volledige jaarbedrag betalen. Giften die in dat kalenderjaar zijn gedaan voordat de overeenkomst werd ondertekend, tellen niet mee.

Nee, sinds 2014 eist de Belastingdienst geen notariële akte meer. Een schenkingsovereenkomst is voldoende. Meer weten over belastingvrij schenken? Bekijk de pagina Belastingvrij schenken.

FINANCIELE VRAGEN OVER WERELD DORPEN VOOR KINDEREN

Ja, Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Hierdoor kun je als donateur belastingaftrek krijgen. Ons RSIN is 8001 44 624. Op de website van de Belastingdienst staan wij vermeld als Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen.

Ons werk is alleen mogelijk met de steun van onze trouwe donateurs. De inkomsten en uitgaven van Wereld Dorpen voor Kinderen staan in ons jaarverslag.

Nee, Wereld Dorpen voor Kinderen krijgt geen overheidssubsidies.

Ja, het grootste deel van de donaties wordt besteed in de Werelddorpen. Minimaal 70% van de inkomsten van Wereld Dorpen voor Kinderen wordt besteed aan onze doelstellingen. In het jaarverslag kun je een gedetailleerde beschrijving van de uitgaven vinden.

Nee, de donaties die wij ontvangen gaan uitsluitend naar de onderwijsprogramma’s voor de Kinderen in de Werelddorpen. De donaties worden gebruikt voor de verzorging, kleding, voeding en medicijnen voor de kinderen, salarissen voor de leraren en ander personeel en het onderhoud van de gebouwen. In ons jaarverslag kun je hier meer over lezen.

Wij krijgen geen steun van de katholieke kerk. Wel kun je als persoon, bedrijf, stichting of organisatie een donatie doen. Dit betekent dat een lokale kerk of gemeenschap van religieuzen ook een donatie kan doen.

De bestuursleden van Wereld Dorpen voor Kinderen ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Wereld Dorpen voor Kinderen de Regeling beloning directeuren van goededoelen-organisaties (zie www.goededoelennederland.nl). Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2020 €58.175,- (1 FTE/12 mnd.). Deze beloning bleef binnen het geldende maximum. Een toelichting op het jaarinkomen van de directeur kun je lezen in het jaarverslag.

WERKEN BIJ WERELD DORPEN VOOR KINDEREN

Onze vacatures kun je vinden op de pagina Vacatures.

Af en toe bieden wij stageplaatsen aan. Meer weten? Kijk op onze pagina Vacatures.

Ja dat kan zeker. Kijk op onze pagina Vacatures of neem contact met ons op voor meer informatie.

Nee, wij zenden geen mensen uit. In de Werelddorpen maken wij gebruik van de deskundigheid en ervaring van de mensen ter plekke. Zo dragen wij bij aan de lokale arbeidsmarkt.

IS JE VRAAG NIET BEANTWOORD?

Mocht je vraag niet beantwoord zijn, neem dan telefonisch contact met ons op via 020 6266217 of stuur een e-mail naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.