Jongensdorp - Amarateca - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Kinderen steken handen op in klaslokaal

Jongensdorp - Amarateca

Jongensdorp – Amarateca

Bij het zien van de dringende behoeften van arme kinderen in Honduras nodigde Zijne Eminentie Kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, Aartsbisschop van Tegucigalpa, de Zusters van Maria uit om ook daar een Meisjes- en Jongensdorp te vestigen.

In 2011 zijn drie Zusters begonnen met het opzetten van de liefdadigheidsprogramma’s. Met de hulp van de President van Honduras en zijn echtgenote, maar ook met hulp van overheidsfunctionarissen en kerkelijke bestuurders werd een stuk grond ter beschikking gesteld door de gemeente Tegucigalpa, de locatie van ons Meisjesdorp. Dit werd ingehuldigd op 21 november 2012 en biedt plaats aan 780 meisjes.

In juli 2015 stelde een vrijgevige familie de grond ter beschikking voor het vestigen van ons Jongensdorp in de regio Amarateca. Snel daarna begon de bouw van een gymzaal, hoofdgebouw van vier verdiepingen, een autotechniek- en laswerkplaats en een gebouw van drie verdiepingen met werkplaatsen. Hierin zijn de beroepsopleidingen (computer wetenschap, elektronica en elektriciteit) gevestigd evenals de bibliotheek en het scheikundelaboratorium

Na 18 maanden bouwen zijn de eerste jongens op 31 januari 2017 begonnen met hun schoolopleiding. Het Jongensdorp is nu bijna klaar en wordt op 27 april 2017 officieel ingehuldigd.

Op dit moment zijn er 250 jongens, maar op volle capaciteit kan ons Jongensdorp plaats bieden aan 700 leerlingen.

Jongensdorp – Amarateca overzicht:

  • 1 gebouw van vier verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen
  • 1 gebouw van drie verdiepingen met werkplaatsen
  • 1 autowerkplaats
  • 1 laswerkplaats
  • 2 multifunctionele sportvelden
  • 1 kunstgrasveld
  • 1 voetbalveld met atletiekbaan
  • 1 gymzaal met twee baskettballvelden en een podium
Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Iedere donatie helpt

Wil jij bijdragen aan een betere toekomst voor de allerarmste kinderen? Doneer nu online en ondersteun onze onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden. 

Jongens in een klaslokaal

Meer horen over onze impact en lopende acties?