Jongensdorp - Guatemala Stad - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Kinderen steken handen op in klaslokaal

Jongensdorp - Guatemala Stad

Jongensdorp – Guatemala Stad

Sinds 1997 zijn de Zusters van Maria officieel actief in Guatemala.

In 1996 nodigden Mgr Prospero Penados, aartsbisschop van Guatemala Stad, en Alvaro Arzu, de toenmalige president van Guatemala, de Zusters van Maria uit om een educatief en ontwikkelingsproject op te starten zoals dat van Mexico, waarover ze hadden gehoord.

In 1997 openden de Zusters een medische en tandheelkundige kliniek in Guatemala Stad, Zona 13. Het complex is uitgerust met radiologie- en laboratoriumapparatuur en bedoeld voor patiënten die niet over de financiële middelen beschikken om elders medische zorg te krijgen. Consultaties, laboratoriumonderzoeken en geneesmiddelen worden volledig gratis verstrekt, hoewel de meeste patiënten een klein, symbolisch bedrag bijdragen.

Op dezelfde locatie verwelkomden de Zusters in 1998 de eerste groep jongens en meisjes in het pasgebouwde Werelddorp. Twee jaar later verhuisden de jongens naar een nieuw Jongensdorp in Guatemala Stad, in Zona 6.

Door de recente uitbreiding van het Jongensdorp is er nu plaats voor 1.100 jongens.

Tot slot werden er in 2008 een kinderdagverblijf en een opleidingscentrum voor vrouwen opgericht. Zo was het mogelijk kleuters uit kansarme gezinnen op te vangen en tegelijk hun alleenstaande moeders een beroepsopleiding te geven.

Jongensdorp – Guatemala Stad overzicht:

  • 1 gebouw van drie verdiepingen met klaslokalen en slaapzalen voor jongens
  • 1 gebouw van twee verdiepingen met een overdekte gymzaal en klaslokaal voor beroepsopleiding
  • 1 lokaal voor autotechnieklessen
  • 1 gebouw van vier verdiepingen voor beroepsopleidingen
  • 1 bibliotheek, elektronica lokaal en een auditorium gebouw
  • 2 voetbalvelden
  • 1 waterzuiveringsinstallatie
Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Iedere donatie helpt

Wil jij bijdragen aan een betere toekomst voor de allerarmste kinderen? Doneer nu online en ondersteun onze onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden. 

Kinderen met uniform van Wereld Dorpen voor Kinderen

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.