Seminar - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Jongens in het Jongensdorp in Guatemala nemen deel aan het seminar (speciaal lesprogramma) met als thema “Voorkomen van geweld in de schoolomgeving”.

Wat is het Seminar:

Het Seminar is een verplicht onderdeel in het curriculum dat alle leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school in Guatemala moeten volgen. Als leerlingen niet deelnemen aan het seminar kunnen ze geen diploma krijgen. In het Jongensdorp in Zona 6 in Guatemala hebben alle leerlingen in de vijfde klas met het profiel Wetenschap en Letteren deelgenomen aan het seminar. Met name voor de leerlingen die zich richten op computer & IT, elektriciteit, autotechniek/automotive, industrieel lassen en industriële elektronica is dit seminar belangrijk.

Tijdens het seminar doen de leerlingen in groepjes van niet meer dan tien jongens, wetenschappelijk onderzoek volgens de actie-onderzoek methode (praktijkonderzoek). Rond het centrale thema “Voorkomen van geweld in de schoolomgeving” doen ze eerst een veldstudie en identificeren het probleem. Vervolgens dragen ze oplossingen aan die ze uiteindelijk in het praktijkgedeelte verder uitwerken.

De leerlingen werken tijdens het gehele schooljaar aan het seminar dat uit drie onderdelen bestaat:

  1. Het onderdeel “Mijn leven”;
  2. Het onderdeel “Mijn land”;
  3. Onderzoeksproject

Het onderdeel “Mijn leven”

Dit is het belangrijkste onderdeel van het seminar. De leerlingen denken na over wat zij zelf in de toekomst willen bereiken: op de korte, middellange en lange termijn. Vervolgens presenteren ze hun toekomstplannen aan hun klasgenoten en de hele school. Dat doen ze bij voorkeur op een creatieve manier: ze laten zien wat hun afkomst is, hoe hun huidige leven eruit ziet en wat ze willen worden nadat ze hun diploma hebben gehaald.

Dit onderdeel is het belangrijkste van het seminar omdat de leerlingen doelen moeten gaan stellen. Zo leren ze al op jonge leeftijd hun leven te plannen.

Het onderdeel “Mijn land”

In dit onderdeel denken de leerlingen na over de bijdrage die ze kunnen leveren aan de samenleving. Ze bedenken in wat voor samenleving ze willen leven en hoe ze hun toekomstplannen kunnen realiseren.

In dit onderdeel komt ook het centrale thema “Voorkomen van geweld in de schoolomgeving” aan bod. Dit thema is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs van Guatemala. Ieder jaar wordt een thema gekozen dat aansluit bij wat er speelt in de samenleving. Tijdens de coronapandemie was het thema “Inzet van burgerparticipatie in de onderwijssector tegen de gevolgen van de pandemie”.

 

Onderzoeksproject

In deze fase van het seminar doen de leerlingen onderzoek naar het centrale thema en bedenken ze mogelijke oplossingen voor het probleem. Deze oplossingen gaan ze testen in de praktijk op geselecteerde onderwijsinstellingen of onder burgers.

Van hun bevindingen schrijven ze een uitgebreid rapport. Dit rapport moet worden geschreven volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en telt mee voor de eindbeoordeling. Het eerste onderdeel van het seminar telt voor 25% mee, het tweede ook voor 25% en het derde onderdeel voor 50%.

In een gezamenlijke voorstelling presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoek aan vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, speciale genodigden, leerlingen en leraren van andere scholen. Aan het eind van deze presentatie is er tijd om de vragen van aanwezige gasten te beantwoorden.

Het eindverslag wordt ingediend bij het Ministerie van Onderwijs als bewijs dat de leerlingen hebben meegedaan aan het seminar volgens de vastgestelde richtlijnen en eisen. De rapporten zijn ook afgedrukt en opgenomen in de schoolbibliotheek. Zo kunnen ook toekomstige leerlingen de onderzoeksverslagen van 2023 raadplegen.

Kind steekt hand op in klas

Het belang van het seminar

Het seminar is een belangrijk onderdeel van het curriculum voor middelbare scholieren in Guatemala. De kinderen leren om wetenschappelijke onderzoeksmethoden te gebruiken. Maar ook om rapporten te lezen en verslagen te schrijven. Ze leren om in een groep samen te werken en interesse te tonen voor de problemen van hun land. Ze leren om zo’n probleem te beschrijven en te analyseren en met haalbare oplossingen te komen.

Het onderdeel “Mijn leven” is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren om als toekomstig professional doelen te stellen en zich in te zetten om die te bereiken. Zo ontwikkelen ze doorzettingsvermogen. Uiteindelijk gaan ze op zoek naar een baan waarmee ze zichzelf financieel kunnen onderhouden en zich als professional verder ontwikkelen. Zo kunnen ze ook hun familie helpen: dit is zeker niet onbelangrijk omdat onze leerlingen uit extreem arme families komen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.